Avancen a bon ritme les obres del quart edifici del Barri Sant Antón

Avancen a bon ritme les obres del quart edifici del Barri Sant Antón

El quart edifici en construcció en Sant Antón compta amb 9 plantes i està integrat per 54 habitatges (36 de tres dormitoris i 18 de dos dormitoris), 2 locals comercials i dos plantes soterrani amb 41 places de garatge. El bloc, de disseny singular, es localitza al...
Projecte de demolició dels blocs 11 a 14 del Barri de Sant Antón

Projecte de demolició dels blocs 11 a 14 del Barri de Sant Antón

El Consell d’Administració de PIMESA, amb data 31 de gener de 2023, va donar el seu vistiplau al projecte bàsic i d’execució d’enderrocament, estudi de gestió de residus i l’estudi de seguretat i salut de la demolició dels blocs 11 a 14 del...
Nova Zona Verda en el Barri Sant Antón

Nova Zona Verda en el Barri Sant Antón

En el context de la regeneració i renovació urbanes del Barri Sant Antón d’Elx PIMESA ha urbanitzat la zona verda SJL-5 del PRIM Barri Sant Antón, que comprén una superfície total de 1.105 m2 al carrer Bisbe Cubero. En l’actualitat, les obres es troben...