Nova Zona Verda en el Barri Sant Antón

Nova Zona Verda en el Barri Sant Antón

En el context de la regeneració i renovació urbanes del Barri Sant Antón d’Elx PIMESA ha urbanitzat la zona verda SJL-5 del PRIM Barri Sant Antón, que comprén una superfície total de 1.105 m2 al carrer Bisbe Cubero. En l’actualitat, les obres es troben...
PIMESA aprova el seu Pla d’Actuacions i Inversions per a 2023

PIMESA aprova el seu Pla d’Actuacions i Inversions per a 2023

El Consell d’Administració de PIMESA, amb data 10 de novembre de 2022, va acordar aprovar el Programa Anual d’Actuació, Inversió i Finançament de la Societat per a l’any 2023. La inversió total prevista per a 2023 és de 8,82 milions d’euros,...