LOCALS COMERCIALS

Edifici La Magrana
Barri El Pla

Edifici México 5
Barri El Toscar

Edifici Tierno Galvañ 25
Barri El Toscar

AJUDES COVID-19

Hope és una plataforma ‘online’ que ofereix de manera agregada, ordenada i sistematitzada els recursos públics d’àmbit autonòmic, nacional i europeu, amb la finalitat de fer-los més accessibles a la ciutadania i al teixit empresarial de la Comunitat Valenciana per a contribuir a la seua recuperació després de l’impacte de la crisi provocada per la COVID-19.

Subvenció per a persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes, que desenvolupen una activitat econòmica a Elx, sense treballadors al seu càrrec o, amb un màxim de 5 persones treballadores a data 1 de març de 2020. Bases i Formulari de sol·licitud.

DECRET 54/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTE com a conseqüència de la Covid-19.
Extracte de la Resolució de 17 d’abril de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions a projectes de digitalització de pime (DIGITALITZA-CV TELETREBALL) amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020.

966 614 612

comercial@pimesa.es

Remet la sol•licitud per email:
– Signant-la electrònicament
– Signant-la manualment