INFORMACIÓ ESTADÍSTICA CONTRACTUAL

D’acord amb la normativa d’aplicació en matèria de transparència, PIMESA publica anualment informació estadística sobre el número i el percentatge, en volum pressupostari, de contractes adjudicats per cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.

(Informació actualitzada el 10 de juny de 2022)

Quadre estadístiques per tipus de tramitació