ACCESSIBILITAT WEB

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

PIMESA s’ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el  Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web  https://www.pimesa.es

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD 1112/2018, a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació..

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

a) Falta de conformitat amb el RD 1112/2018, a causa dels següents problemes d’accessibilitat:

  • Ús d’encapçalats
  • Agrupació estructural
  • Separació de contingut i presentació
  • Compatibilitat

b) El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:

  • • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats que no complisquen en la seua totalitat tots els requisits d’accessibilitat, encara que s’ha procurat que la majoria d’ells sí que ho complisquen.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració ha sigut preparada el 15 de gener de 2020.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una avaluació duta a terme pel servei en línia web EXAMINATOR, el que avalua de manera automàtica l’accessibilitat d’una pàgina web, usant com referència algunes tècniques recomanades per les Pautes d’Accessibilitat per al Contingut Web 2.0 (WCAG 2.0).

EXAMINATOR adjudica una puntuació entre 1 i 10 com un indicador ràpid de l’accessibilitat de les pàgines i proporciona un informe detallat de les proves realitzades. En l’informe s’ha obtingut una puntuació de 6,3.

Última revisió de la declaració: 15 de gener de 2020.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018), com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Pot contactar a través de l’adreça de correu electrònic info@pimesa.es  i en el telèfon: 966 614 278. De forma presencial, en la nostra seu situada en el carrer Diagonal del Palau, 7 d’Elx.

La seua experiència personal pot contribuir de manera important a la progressiva millora del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Gerència de PIMESA, unitat responsable de l’accessibilitat.

Procediment d’aplicació per a les reclamacions

Els mecanismes de comunicació de queixes i reclamacions s’estableixen en els articles 10, 11, 12, 13 i 14 del RD 1112/2018 i està disponible en el Procediment de suggeriments o reclamacions.