SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS

La presentació de suggeriments (aquelles propostes, recomanacions o iniciatives formulades per la ciutadania i destinades a millorar els serveis públics que gestiona PIMESA) i de reclamacions (aquelles peticions, demandes o protestes realitzades per la ciutadania sobre el normal o anormal funcionament dels serveis municipals que gestiona PIMESA) pot realitzar-se a través dels següents mitjans per les persones interessades o els seus representants legítims: