BORSA D’IMMOBLES

PIMESA disposa d’una Borsa d’immobles per a activitats econòmiques en el municipi d’Elx composta per parcel•les, solars, naus industrials, locals i oficines.

INFORMACIÓ PER A PERSONES PROPIETÀRIES D’IMMOBLES A ELX

Pot accedir a la Borsa qualsevol persona propietària privada o titular de qualsevol immoble destinat a activitats econòmiques.

En el marc de la seua estratègia de comunicació i promoció per a afavorir l’atracció d’empreses a la ciutat, PIMESA oferta a les companyies amb les que contacta la relació d’immobles existents en la Borsa.

PIMESA realitza a més accions d’assistència tècnica, gestió i assessorament bàsic al propietari dels immobles fins al perfeccionament de les operacions de compravenda o lloguer, en la redacció dels contractes o escriptures.

INFORMACIÓ PER A EMPRESES O PROFESSIONALS INTERESSATS A INSTAL•LAR-SE EN ELX

PIMESA realitza cerques d’immobles personalitzades per a satisfer la demanda de qualsevol persona empresària o professional que vulga establir-se a la nostra ciutat, a través de la Borsa.

INFORMACIÓ PER A AGENTS IMMOBILIARIS

PIMESA ve rebent la col•laboració del sector privat amb la finalitat d’optimitzar recursos i crear sinergies en la comercialització dels immobles disponibles per a activitats econòmiques en el municipi, fomentant així més eficaçment la captació d’empreses a Elx.

A aquest efecte PIMESA disposa d’un Plec de Condicions, a disposició de tots els operadors interessats, que regula els serveis de mediació immobiliària en la comercialització d’immobles, propietat de PIMESA o de tercers, gestionats per la societat.

Convocatòria propietaris

Convocatòria agents immobiliaris

Si la seua companyia pretén establir la seua activitat a Elx, és agent immobiliari, o si és Vosté propietari o propietària d’algun immoble per a comercialitzar, contacte amb nosaltres al telèfon 966 614 612.

966 614 612

comercial@pimesa.es

Remet la sol•licitud per email:
– Signant-la electrònicament
– Signant-la manualment