ELX PARC EMPRESARIAL

ELX PARC EMPRESARIAL

ESPAI IDEAL PER A FER REALITAT EL TEU PROJECTE

Elx Parc Empresarial és una iniciativa de l’Ajuntament d’Elx, gestionada directament per PIMESA. Actualment estan implantades més de 700 companyies, les quals compten amb més de 12.500 treballadors, convertint-se en tot un referent a nivell nacional i internacional per a l’assentament d’empreses i negocis.

Destaca la seua localizació estratègica, a escassa distància de l’Aeroport Alacant-Elx, el Port d’Alacant i d’una àmplia xarxa d’autopistes i autovies, i a mig camí entre les dues ciutats més importants de la província, Alacant i Elx

Elx Parc Empresarial sobreïx per la qualitat de les seues infraestructures i serveis, el seu singular disseny i configuració urbanística, el seu especial tractament arquitectònic, l’àmplia oferta de sectors econòmics, el dinamisme empresarial existent i la creació d’un entorn laboral amb molt bones condicions.

PIMESA disposa de parcel•les per a ús industrial i terciari, amb diferents característiques, grandàries i edificabilitats.

Parcel•les disponibles

Plec de condicions

Pla

Ordenances

966 614 612

comercial@pimesa.es

Remet la sol•licitud per email:
– Signant-la electrònicament
– Signant-la manualment

AJUDES COVID-19

Hope és una plataforma ‘online’ que ofereix de manera agregada, ordenada i sistematitzada els recursos públics d’àmbit autonòmic, nacional i europeu, amb la finalitat de fer-los més accessibles a la ciutadania i al teixit empresarial de la Comunitat Valenciana per a contribuir a la seua recuperació després de l’impacte de la crisi provocada per la COVID-19.

Subvenció per a persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes, que desenvolupen una activitat econòmica a Elx, sense treballadors al seu càrrec o, amb un màxim de 5 persones treballadores a data 1 de març de 2020. Bases i Formulari de sol·licitud.

DECRET 54/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTE com a conseqüència de la Covid-19.
Extracte de la Resolució de 17 d’abril de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions a projectes de digitalització de pime (DIGITALITZA-CV TELETREBALL) amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020.

GALERIA FOTOGRÀFICA