ELX CAMPUS TECNOLÒGIC

ELX PARC EMPRESARIAL

RENOVACIÓ URBANA BARRIO SANT ANTÓN

AVÍS A LA CIUTADANIA

L’horari d’atenció presencial en les nostres oficines centrals és de 8,30 a 14,00 hores, de dilluns a divendres.

Per a assistència presencial es requereix cita prèvia i l’ús obligatori de màscares en les nostres instal·lacions.

Hem potenciat la prestació de serveis online i via telefònica per a evitar desplaçaments innecessaris a les nostres oficines, millorant la qualitat del servei i l’atenció personalitzada.

Les nostres instal·lacions estan adaptades per a garantir al màxim la protecció de la salut de la ciutadania i de la nostra plantilla de personal.

Per a sol·licitar informació i, en cas necessari, cita prèvia per a assistència presencial es poden utilitzar els següents mitjans:

HABITATGE: 966 610 057
infovivienda@pimesa.es 
COMERCIAL: 966 614 612
comercial@pimesa.es
BICIELX: 966 614 393
info@bicielx.es
ELXTAXI: 966 658 001
info@elchetaxi.es

ÚS OBLIGATORI DE MÀSCARES
per a les persones alienes a PIMESA que accedisquen a aquestes instal·lacions,
amb cita prèvia o degudament autoritzada per a això

S’haurà d’usar qualsevol tipus de màscara, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobrisca nas i boca.

Si Vosté és una persona que presenta algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de màscara o és una persona en la qual l’ús de màscara resulte contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seua situació de discapacitat o dependència presenta alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització, haurà de comunicar-lo a PIMESA en sol·licitar la cita prèvia o l’autorització per a accedir a les seues instal·lacions.

Nota important: Aquesta normativa deriva de l’Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l’ús obligatori de màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

PIMESA

Promocions e Iniciatives Municipals d’Elx, S.A. (PIMESA) és una entitat de dret privat que forma part del sector públic institucional depenent de l’Ajuntament d’Elx, al qual pertany íntegrament el capital social de l’empresa.

PIMESA es dedica a gestionar en Elx actuacions relacionades amb desenvolupaments urbanístics, la promoció i comercialització d’immobles per a activitats econòmiques (sòl urbanitzat, locals, oficines) i la construcció d’habitatges protegits en venda i en lloguer.

A més, des de PIMESA es gestionen una sèrie de servicis municipals vinculats a la mobilitat urbana.

Noticies

79 dies extra en els abonaments de Bicielx

79 dies extra en els abonaments de Bicielx

Amb motiu de la represa dels terminis que van ser suspesos per la declaració de l'estat d'alarma i que entra en vigor el dia 1 de juny segons el Reial decret 537/2020 de 22 de maig, Bicielx ha procedit a ampliar la data de finalització de tots els abonaments vigents a...

llegir més
Minut de silenci per les víctimes del COVID-19

Minut de silenci per les víctimes del COVID-19

Seguint la convocatòria realitzada pel Govern d'Espanya, les persones que formen part de la plantilla de PIMESA s'han sumat en tots els seus centres de treball al minut de silenci en memòria de les víctimes pel COVID-19. PIMESA s'adhereix a més al dol oficial declarat...

llegir més

Serveis de Mobilitat Urbana