ELX CAMPUS TECNOLÒGIC

ELX PARC EMPRESARIAL

RENOVACIÓ URBANA BARRIO SANT ANTÓN

Des d’aquesta plataforma es pot accedir als serveis electrònics que PIMESA posa a la seua disposició i podrà realitzar els seus tràmits durant les 24 hores dels 365 dies de l’any.

AVÍS A LA CIUTADANIA

L’horari d’atenció presencial en les nostres oficines centrals és de 8,30 a 14,00 hores, de dilluns a divendres.

Per a assistència presencial es requereix cita prèvia i l’ús obligatori de màscares en les nostres instal·lacions.

Si Vosté és una persona que no està obligada a portar màscara, per un dels supòsits regulats en l’article 6.2 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, haurà de comunicar-ho necessàriament a PIMESA perquè es puguen adoptar les mesures oportunes.

HABITATGE: 966 610 057
infovivienda@pimesa.es 
COMERCIAL: 966 614 612
comercial@pimesa.es
BICIELX: 966 614 393
info@bicielx.es
ELXTAXI: 966 658 001
info@elchetaxi.es

PIMESA

Promocions e Iniciatives Municipals d’Elx, S.A. (PIMESA) és una entitat de dret privat que forma part del sector públic institucional depenent de l’Ajuntament d’Elx, al qual pertany íntegrament el capital social de l’empresa.

PIMESA es dedica a gestionar en Elx actuacions relacionades amb desenvolupaments urbanístics, la promoció i comercialització d’immobles per a activitats econòmiques (sòl urbanitzat, locals, oficines) i la construcció d’habitatges protegits en venda i en lloguer.

A més, des de PIMESA es gestionen una sèrie de servicis municipals vinculats a la mobilitat urbana.

Noticies

Serveis de Mobilitat Urbana