ELX CAMPUS TECNOLÒGIC

ELX PARC EMPRESARIAL

RENOVACIÓ URBANA BARRIO SANT ANTÓN

AVÍS A LA CIUTADANIA

Mesures de prevenció i higiene bàsiques per a la protecció de la salut de la població

L’horari d’atenció presencial en les nostres oficines centrals és de 8,30 a 14,00 hores, de dilluns a divendres.

Per a assistència presencial es requereix cita prèvia i l’ús obligatori de màscares en les nostres instal·lacions.

Hem potenciat la prestació de serveis online i via telefònica per a evitar desplaçaments innecessaris a les nostres oficines, millorant la qualitat del servei i l’atenció personalitzada.

Les nostres instal·lacions estan adaptades per a garantir al màxim la protecció de la salut de la ciutadania i de la nostra plantilla de personal.

Per a sol·licitar informació i, en cas necessari, cita prèvia per a assistència presencial es poden utilitzar els següents mitjans:

HABITATGE: 966 610 057
infovivienda@pimesa.es 
COMERCIAL: 966 614 612
comercial@pimesa.es
BICIELX: 966 614 393
info@bicielx.es
ELXTAXI: 966 658 001
info@elchetaxi.es

ÚS OBLIGATORI DE MÀSCARES
per a les persones alienes a PIMESA que accedisquen a les seues instal·lacions,
amb cita prèvia o degudament autoritzades per a això

Les persones de sis anys d’ara en avant queden obligades a l’ús de màscares que cobrisquen nas i boca.

Si Vosté és una persona que presenta algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de la màscara o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització, haurà de comunicar-lo a PIMESA en sol·licitar la cita prèvia o l’autorització per a accedir a les seues instal·lacions.

Nota important: Aquesta normativa deriva de l’article 6 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

PIMESA

Promocions e Iniciatives Municipals d’Elx, S.A. (PIMESA) és una entitat de dret privat que forma part del sector públic institucional depenent de l’Ajuntament d’Elx, al qual pertany íntegrament el capital social de l’empresa.

PIMESA es dedica a gestionar en Elx actuacions relacionades amb desenvolupaments urbanístics, la promoció i comercialització d’immobles per a activitats econòmiques (sòl urbanitzat, locals, oficines) i la construcció d’habitatges protegits en venda i en lloguer.

A més, des de PIMESA es gestionen una sèrie de servicis municipals vinculats a la mobilitat urbana.

Noticies

Nova botiga DICOST en la Gasolinera L’Estació

Nova botiga DICOST en la Gasolinera L’Estació

La Gasolinera l’Estació situada en l'Estació d'Autobusos d'Elx estrena nova botiga en les seues instal·lacions. La cadena DICOST acaba d'obrir oficialment les portes del seu nou establiment en les instal·lacions de PIMESA. La botiga de conveniència DICOST en L’Estació...

llegir més
Nou Plec comercialització de productes immobiliaris

Nou Plec comercialització de productes immobiliaris

El Consell d'Administració ha aprovat un nou Plec de condicions de comercialització que inclou els productes immobiliaris que gestiona la Societat: parcel·les, locals comercials, oficines, habitatges i places de garatge, amb l'objectiu d'ampliar els principis generals...

llegir més
Les obres de PIMESA segueixen el seu curs

Les obres de PIMESA segueixen el seu curs

En la reunió del Consell d'Administració s'ha adonat a més de l'estat actual de les obres que PIMESA té en marxa. Referent a això, han finalitzat durant aquest mes el tercer edifici del Barri de Sant Antón i les obres de la reconstrucció de la Casa de la Coloms. El...

llegir més

Serveis de Mobilitat Urbana