PIMESA

Promocions e Iniciatives Municipals d’Elx, S.A. (PIMESA) és una entitat de dret privat que forma part del sector públic institucional depenent de l’Ajuntament d’Elx, al qual pertany íntegrament el capital social de l’empresa.

PIMESA es dedica a gestionar en Elx actuacions relacionades amb desenvolupaments urbanístics, la promoció i comercialització d’immobles per a activitats econòmiques (sòl urbanitzat, locals, oficines) i la construcció d’habitatges protegits en venda i en lloguer.

A més, des de PIMESA es gestionen una sèrie de servicis municipals vinculats a la mobilitat urbana.

L’horari d’atenció presencial en les nostres oficines centrals és de 8,30 a 14,00 hores, de dilluns a divendres.

AVISOS

SEU ELECTRÒNICA DE PIMESA

Accedisca als serveis electrònics que PIMESA posa a la seua disposició i podrà realitzar els seus tràmits durant les 24 hores dels 365 dies de l’any

OFERTA D’OCUPACIÓ 2022

BOP Alicante, 18/01/2023

Convocatòria processos selectius 2022

Noticies

RENOVACIÓ URBANA BARRI SANT ANTÓN

El Barri Sant Antón es localitza en un dels principals accessos a Elx, té una superfície de 80.813 metres quadrats i en ell es localitzen 16 edificis amb 1.066 habitatges en les quals resideixen entorn de 2.000 persones.