PIMESA

Promocions e Iniciatives Municipals d’Elx, S.A. (PIMESA) és una entitat de dret privat que forma part del sector públic institucional depenent de l’Ajuntament d’Elx, al qual pertany íntegrament el capital social de l’empresa.

PIMESA es dedica a gestionar en Elx actuacions relacionades amb desenvolupaments urbanístics, la promoció i comercialització d’immobles per a activitats econòmiques (sòl urbanitzat, locals, oficines) i la construcció d’habitatges protegits en venda i en lloguer.

A més, des de PIMESA es gestionen una sèrie de servicis municipals vinculats a la mobilitat urbana.

Noticies

Venda d’una parcel·la d’Elx Parc Empresarial

Venda d’una parcel·la d’Elx Parc Empresarial

El Consell d'Administració de PIMESA, amb data 4 d'octubre de 2021, va acordar adjudicar, en règim de venda, a ILOVINIT BUSINESS, S.L. la parcel·la 59.1 d'Elx Parc Empresarial, de 3.051,89 m², per un preu de 763.000,00 euros, més IVA. ILOVINIT BUSINESS, S.L, S.L. és...

llegir més

AVISOS

Des d’aquesta plataforma es pot accedir als serveis electrònics que PIMESA posa a la seua disposició i podrà realitzar els seus tràmits durant les 24 hores dels 365 dies de l’any.

AVÍS A LA CIUTADANIA

L’horari d’atenció presencial en les nostres oficines centrals és de 8,30 a 14,00 hores, de dilluns a divendres.

Per a assistència presencial es requereix cita prèvia i l’ús obligatori de màscares en les nostres instal·lacions.

Si Vosté és una persona que no està obligada a portar màscara, per un dels supòsits regulats en l’article 6.2 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, haurà de comunicar-ho necessàriament a PIMESA perquè es puguen adoptar les mesures oportunes.

HABITATGE: 966 610 057
infovivienda@pimesa.es 
COMERCIAL: 966 614 612
comercial@pimesa.es
BICIELX: 966 614 393
info@bicielx.es
ELXTAXI: 966 658 001
info@elchetaxi.es