ELX CAMPUS TECNOLÒGIC

NOU ESPAI PER A EMPRESES INNOVADORES I DE BASE TECNOLÒGICA

Elx Campus Tecnològic  es conceptua com un pol tecnològic, situat a Elx Parc empresarial i promogut per l’Ajuntament d’Elx a través de PIMESA, per a l’establiment d’empreses de clar caràcter innovador i centre de referència de l’economia de la nova era; un lloc d’alta qualitat per a la instal•lació de PIMES i grans empreses tecnològiques, innovadores i respectuoses amb el medi ambient, dedicades a la producció de serveis avançats i la I+D+i.

Descompte del 20% sobre els preus de venda de locals comercials, oficines i places de garatge de l’Edifici 77a.1 d’Elx Campus Tecnològic, per a totes les transaccions de compravenda, amb forma de pagament al comptat que es formalitzen, escripturen i entreguen des del dia 1 de gener de 2022 fins al dia 30 de juny de 2022.

L’informació detallada es troba en els Plec de condicions de Venda i Lloguer i el Dossier Comercial.

Plec de Condicions de venda

Plec de Condicions de lloguer

Dossier Comercial

Imatges i plans

966 614 612

comercial@pimesa.es

Remet la sol•licitud per email:
– Signant-la electrònicament
-Signant-la manualment

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

ECT.OE1 Crear, promocionar i comercialitzar un espai d’excel·lència per a la localització i desenvolupament d’activitats econòmiques estratègiques que es puga convertir en un atractiu pol d’innovació.

ECT.OE2 Impulsar el creixement econòmic d’Elx a través del suport a la creació i desenvolupament d’empreses innovadores i de base tecnològica.

ECT.OE3 Promocionar l’emprenedoria, la creativitat i la innovació com a instruments de millora de les activitats econòmiques, especialment afavorint el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses.

ECT.OE4 Fomentar les oportunitats per a la creació d’ocupació qualificada i de qualitat en el municipi il·licità.

ECT.OE5 Donar suport al procés de transformació i modernització del model econòmic il·licità cap a un més sostenible, ecoinnovador, creatiu i digital.

ECT.OE6 Potenciar l’ecosistema innovador d’Elx millorant la seua connectivitat interna i la seua interrelació externa amb els sectors econòmics estratègics.

ECT.OE7 Col·laborar en la transformació tecnològica i digital i en la transició ecològica del sector empresarial, reforçant la seua sostenibilitat, productivitat, connectivitat i competitivitat.

ECT.OE8 Promoure la Ciència i la I+D+I com a element clau d’un creixement sostenible en termes ambientals, socials i econòmics.

ECT.OE9 Aproximar l’àmbit universitari i l’empresarial, utilitzant fórmules de col·laboració amb una determinant orientació formativa, científica i investigadora aplicada al desenvolupament econòmic i social.

ECT.OE10 Generar noves oportunitats de desenvolupament per a retindre i promocionar el talent, especialment per a les persones més joves.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

L’àmbit d’Elx Campus Tecnològic comprén les illes urbanes 74, 75, 77 i 78 d’Elx Parc Empresarial, cadascuna de les quals inclou diferents parcel•les edificables per a ús terciari i zones verdes públiques. Les referides illes urbanes estan separades entre sí per dos viaris de diferent secció que creuen l’actuació de nord a sud i d’est a oest, els carrers Círculo Obrero Ilicitano y Antonio José Cabanilles.

Els edificis es configuren perimetralment al voltant d’una gran plaça pública qualificada com a zona verda pel Pla General d’Elx, que es troba totalment urbanitzada, estant previst potenciar el seu enjardinament, equipaments i posada en valor.

Comprén una superfície total de 93.000 metres quadrats, albergant metres quadrats de zones verdes. Els espais privatius que es comercialitzen totalitzen més de 43.000 metres quadrats de sostre.

ALIANCES ESTRATÈGIQUES

PIMESA ha posat en marxa una activa “Política d’Aliances” amb diferents actors, nacionals i internacionals, públics i privats, que col·laboraran en l’optimització del producte; l’impuls de la transferència del coneixement; la comunicació, difusió i promoció del projecte o l’ampliació de les xarxes comercials.

En aquest context, fins al moment s’han formalitzat dos Protocols de Col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández d’Elx i amb el Districte Digital de la Comunitat Valenciana.

GALERIA FOTOGRÀFICA