ELX CAMPUS TECNOLÒGIC

NOU ESPAI PER A EMPRESES INNOVADORES I DE BASE TECNOLÒGICA

Elx Campus Tecnològic  es conceptua com un pol tecnològic, situat a Elx Parc empresarial i promogut per l’Ajuntament d’Elx a través de PIMESA, per a l’establiment d’empreses de clar caràcter innovador i centre de referència de l’economia de la nova era; un lloc d’alta qualitat per a la instal•lació de PIMES i grans empreses tecnològiques, innovadores i respectuoses amb el medi ambient, dedicades a la producció de serveis avançats i la I+D+i.

COMERCIALITZACIÓ

S’ha iniciat la comercialització en règim de venda dels locals comercials, oficines i places de garatge de l’Edifici 77a.1 d’Elx Campus Tecnològic. La informació detallada es troba en el Plec de condicions i el Dossier Comercial.

Plec de Condicions

Dossier Comercial

966 614 612

comercial@pimesa.es

Remet la sol•licitud per email:
– Signant-la electrònicament
-Signant-la manualment

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Transformar a Elx en una ciutat referent per a l’atracció i l’establiment d’empreses innovadores i tecnològiques.
Generar nou teixit industrial que incremente l’ocupabilitat de personal qualificat del municipi i de la seua àrea d’influència.
Retindre el talent que es genera a Elx, fent que els seus professionals tinguen possibilitat de quedar-se en la nostra ciutat i ajuden al creixement, la millora i la sostenibilitat d’aquesta.
Donar suport al desenvolupament de projectes d’innovació entre les empreses d’Elx Parc Empresarial.
Incrementar la competitivitat i internacionalització de les empreses madures localitzades a Elx.
Transformar a Elx en una ciutat referent per a l’atracció i l’establiment d’empreses innovadores i tecnològiques.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

L’àmbit d’Elx Campus Tecnològic comprén les illes urbanes 74, 75, 77 i 78 d’Elx Parc Empresarial, cadascuna de les quals inclou diferents parcel•les edificables per a ús terciari i zones verdes públiques. Les referides illes urbanes estan separades entre sí per dos viaris de diferent secció que creuen l’actuació de nord a sud i d’est a oest, els carrers Círculo Obrero Ilicitano y Antonio José Cabanilles.

Els edificis es configuren perimetralment al voltant d’una gran plaça pública qualificada com a zona verda pel Pla General d’Elx, que es troba totalment urbanitzada, estant previst potenciar el seu enjardinament, equipaments i posada en valor.

Comprén una superfície total de 93.000 metres quadrats, albergant metres quadrats de zones verdes. Els espais privatius que es comercialitzen totalitzen més de 43.000 metres quadrats de sostre.

ALIANCES ESTRATÈGIQUES

PIMESA ha posat en marxa una activa “Política d’Aliances” amb diferents actors, nacionals i internacionals, públics i privats, que col·laboraran en l’optimització del producte; l’impuls de la transferència del coneixement; la comunicació, difusió i promoció del projecte o l’ampliació de les xarxes comercials.

En aquest context, fins al moment s’han formalitzat dos Protocols de Col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández d’Elx i amb el Districte Digital de la Comunitat Valenciana.

GALERIA FOTOGRÀFICA