L’Associació Espanyola de Gestors Públics d’Habitatge i Sòl, AVS, ha entregat els guardons corresponents a la IX edició dels “Premis AVS a les Bones Pràctiques dels Gestors Públics d’Habitatge i Sòl”, que es realitza amb caràcter biennal en huit diferents categories.

PIMESA ha obtingut els següents premis:

  • MILLOR GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS: Transport Públic amb bicicleta BICIELX.
  • ACCÉSIT A LA MILLOR ACTUACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA REGENERACIÓ URBANA INTEGRADA: Regeneració i Renovació Urbana del Barri Sant Antón d’Elx. Fase 1

En el cas del Barri Sant Antón, el jurat va valorar els principis i valors de sostenibilitat social, mediambiental i econòmica per a crear un entorn urbà renovat, inclusiu, segur, saludable i amb accessibilitat universal, amb unes infraestructures, equipaments, serveis i espais públics de qualitat.

SS’ha posat en valor el nou sistema de gestió, basat inicialment en un procés voluntari que no requereix reallotjaments temporals, perquè les persones propietàries d’immobles afectades en l’àmbit delimitat espacialment decidisquen lliurement traslladar-se als nous habitatges construïts acceptant les condicions establides per a la seua compra, aportant les seues propietats inicials a Ajuntament degudament valorades com a part del pagament del preu.

Finalmente, se ha destacado especialmente el acompañamiento realizado por PIMESA a las personas y familias afectadas desde el inicio de la actuación, y todas las actuaciones y gestiones encaminadas a resolver las diversas situaciones de las unidades familiares residentes.

Quant al Servei Bicielx, el jurat va destacar la contribució d’aquest sistema en la mobilitat urbana sostenible del municipi i en la reducció de l’impacte ambiental. Bicielx ajuda a reduir els nivells de soroll i de contaminació de la ciutat, contribueix a millorar la utilització dels espais públics urbans i permet desplaçar-se amb rapidesa per la ciutat.

Es va valorar el sistema de gestió realitzat per l’empresa PIMESA, que presta un servei públic de gran qualitat basat en la regla de les 3 erres: REDUIR; REUTILITZAR I RECICLAR. El seguiment d’aquest model de gestió en Bicielx ha permés REDUIR el volum dels productes necessaris per al manteniment del sistema i la seua ampliació, REUTILITZAR el mobiliari i bicicletes recuperades d’altres ajuntaments donant una segona vida a aquests elements, RECICLAR elements que originalment estaven dissenyats per a una altra comesa, reduint l’impacte negatiu dels residus, que és, al cap i a la fi, un de les comeses principals d’aquest tipus de transports, i obtindre unes ràtios econòmics de costos de gestió per bicicleta molt baixos comparats amb els d’altres Serveis de similars característiques.