El Consell d’Administració de PIMESA va aprovar l’Estudi Previ de construcció d’un edifici de 76 habitatges destinats al lloguer al carrer Mestre Ángel Llorca d’Elx, a l’entorn de l’hort de Travalón, redactat per GEA ARQUITECTOS.

Davant l’escassetat d’oferta d’habitatge de nova construcció en règim de lloguer assequible a Elx, tenint en compte l’alta demanda existent i com que la iniciativa privada no està promovent aquest tipus d’edificacions en el municipi, es considera convenient que PIMESA entre a operar en aquest mercat.

El projecte i l’execució de les obres de construcció de l’edifici seguiran criteris d’arquitectura bioclimàtica i sostenible: eficiència en l’ús de recursos, materials i energia, aprofitament de recursos ambientals disponibles, generació d’espais verds i reducció de costos de manteniment de l’edifici i habitatges, entre altres.

Basat en una arquitectura el disseny de la qual pivota entorn d’un gran pati central que actua de nucli de relació veïnal, exercint una doble funció social i bioclimàtica. Té un gran valor com a lloc comú veïnal i també ajuda a mantindre una temperatura estable en l’edifici al llarg de l’any, proporcionant a més il·luminació i ventilació natural.

En la planta baixa es troben dos locals comercials, i una àmplia zona exterior en el conjunt urbanístic.

A la terrassa de l’edifici es planeja com a lloc comú per a la cura d’horts urbans,  espais per a diferents activitats individuals o col·lectives, zones de treball o de relax en les quals gaudir del sol i el clima mediterrani. Està previst que la terrassa albergue a més una zona amb panells solars fotovoltaics, així com les unitats exteriors de climatització.

Els 76 habitatges plantejades seran de diferents tipologies per a atendre les necessitats intergeneracionals, amb una, dues o tres habitacions, totes amb accés des del pati central i vistes a l’exterior en les quatre orientacions possibles de la façana de l’edifici. La disposició dels habitatges és gestionada de manera que sempre tinguen ventilació creuada.

La inversió total a realitzar en l’edifici s’estima en uns 8,7 milions d’euros, sense incloure el cost del solar, per la qual cosa s’estima necessari per a escometre-la la cerca de fons provinents del Pla Habitatge 2022-2025 o del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021-2026 finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, així com de finançament amb línies especials de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) o d’altres organismes o entitats públics o privats.