La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Elx, en sessió del dia 3 de març de 2023, ha aprovat el Plec de Condicions del concurs públic per a l’arrendament de 32 habitatges protegits en l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana Barri Sant Antón.

Els habitatges estan destinats a les persones propietàries i/o titulars de ple domini d’un habitatge localitzat en l’àmbit de l’ARRU Barri Sant Antón, és a dir, en els Blocs 11, 12, 13 i 14; així com titulars legals d’un dret d’arrendament sobre alguna d’aquests habitatges.

Les sol·licituds hauran de presentar-se en el Registre General de PIMESA, al carrer Diagonal de Palau, núm. 7, 3a planta, d’Elx, de 9 a 14 hores, podent entregar-se directament en mà o per correu o missatgeria.

El termini màxim per a la presentació de sol·licituds serà de deu (10) dies hàbils des de la publicació de la Convocatòria del Concurs en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, realitzada amb data 3 d’abril de 2023.