Elx Campus Tecnològic es conceptua com un pol tecnològic, situat a Elx Parc empresarial i promogut per l’Ajuntament d’Elx a través de PIMESA, per a l’establiment d’empreses de clar caràcter innovador i centre de referència de l’economia de la nova era; un lloc d’alta qualitat per a la instal·lació de PIMES i grans empreses tecnològiques, innovadores i respectuoses amb el medi ambient, dedicades a la producció de serveis avançats i la I+D+i.

10% de descompte en el lloguer per a les empreses de la UMHE

SOL·LICITA EL TEU ESPAI EMPRESARIAL A ELX CAMPUS TECNOLÒGIC

966614612 / comercial@pimesa.es

Plec de lloguerDossier Comercial

OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

ECT.OE1 Crear, promocionar i comercialitzar un espai d’excel·lència per a la localització i desenvolupament d’activitats econòmiques estratègiques que es puga convertir en un atractiu pol d’innovació.
ECT.OE2 Impulsar el creixement econòmic d’Elx a través del suport a la creació i desenvolupament d’empreses innovadores i de base tecnològica.
ECT.OE3 Promocionar l’emprenedoria, la creativitat i la innovació com a instruments de millora de les activitats econòmiques, especialment afavorint el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses.
ECT.OE4 Fomentar les oportunitats per a la creació d’ocupació qualificada i de qualitat en el municipi il·licità.
ECT.OE5 Donar suport al procés de transformació i modernització del model econòmic il·licità cap a un més sostenible, ecoinnovador, creatiu i digital.
ECT.OE6 Potenciar l’ecosistema innovador d’Elx millorant la seua connectivitat interna i la seua interrelació externa amb els sectors econòmics estratègics.
ECT.OE7 Col·laborar en la transformació tecnològica i digital i en la transició ecològica del sector empresarial, reforçant la seua sostenibilitat, productivitat, connectivitat i competitivitat.
ECT.OE8 Promoure la Ciència i la I+D+I com a element clau d’un creixement sostenible en termes ambientals, socials i econòmics.
ECT.OE9 Aproximar l’àmbit universitari i l’empresarial, utilitzant fórmules de col·laboració amb una determinant orientació formativa, científica i investigadora aplicada al desenvolupament econòmic i social.
ECT.OE10 Generar noves oportunitats de desenvolupament per a retindre i promocionar el talent, especialment per a les persones més joves.

POLO D’INNOVACIÓ

Elx Campus Tecnològic serà un nou “pol” per a l’establiment d’empreses innovadores i de base tecnològica i per a donar suport al procés de transformació digital del model econòmic il·licità, convertint-se en un centre de referència de l’economia de la nova era.

S’estable un espai empresarial recolzat en els pilars de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica; i, en els valors de l’emprenedoria, la creativitat i la innovació. Un instrument per a afavorir el creixement econòmic a partir de la creació d’empreses i l’ocupació de qualitat.

És un enclavament amb capacitat de captar empreses i inversions intensives en coneixement i d’atraure persones amb mentalitat emprenedora i talent qualificat, a partir d’unes instal·lacions, activitats i serveis d’alt valor afegit de caràcter científic, tecnològic, educatiu, institucional, social i empresarial.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

L’àmbit d’Elx Campus Tecnològic comprén les pomes 74, 75, 77 i 78 d’Elx Parc Empresarial, cadascuna de les quals inclou diverses parcel·les edificables per a ús terciari i zones verdes públiques. Les referides pomes estan separades entre si per dos viaris de diferent secció que creuen l’actuació de nord a sud i d’est a oest, les calles Cercle Obrer Il·licità i Antonio José Cabanilles.

Els edificis es configuren perimetralment al voltant d’una gran plaça pública qualificada com a zona verda pel Pla General d’Elx, que es troba totalment urbanitzada, estant previst potenciar el seu enjardinament, equipaments i posada en valor.

Comprén una superfície total de 93.000 metres quadrats, albergant 53.000 metres quadrats de zones verdes. Els espais privatius que es comercialitzen totalitzen més de 43.000 metres quadrats de sostre.

DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 77a.1

És un edifici de planta baixa i dos pisos destinat a locals i oficines amb la possibilitat d’habilitar diferents superfícies i divisions en zones, en funció dels usos i necessitats a què vagen a estar destinades.

S’ha dissenyat com un contenidor amb una estructura i una envolupant neutra adaptable a diversos perfils de potencials empreses usuàries.

Té 115 metres de longitud per 18 metres d’amplària, diàfan en el seu interior, amb tres nuclis de comunicacions verticals i amb els acabats interiors del mateix en brut. S’ha dissenyat uns amplis patinillos d’instal·lacions que faciliten la progressiva implantació d’empreses.

Els tres nuclis verticals, que engloben les comunicacions verticals i patinillos, es dissenyen de manera compacta, reduint al màxim les seues dimensions de cara a aconseguir que el 85% de la superfície útil de les plantes superiors siga destinat a la implantació d’empreses.

L’edifici s’envolta d’una segona façana a manera de pell per a tamisar la llum solar i el pas d’instal·lacions.

ALIANCES ESTRATÈGIQUES

PIMESA ha posat en marxa una activa “Política d’Aliances” amb diferents actors, nacionals i internacionals, públics i privats, que col·laboraran en l’optimització del producte; l’impuls de la transferència del coneixement; la comunicació, difusió i promoció del projecte o l’ampliació de les xarxes comercials.

En aquest context, fins al moment s’han formalitzat dos Protocols de Col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández d’Elx i amb el Districte Digital de la Comunitat Valenciana.