PÀRQUINGS

CENTRE CIUTAT

Pàrquing
Gran Teatre

BARRI D’ALTABIX

Pàrquing
La Lotja

Edifici
Jubalcoi, 32

Edifici
José Antonio Cañete, 13

Edifici
José Antonio Cañete, 39

Edifici
Francisco Pérez Campillo, 21

BARRI DEL TOSCAR

Pàrquing
Carrús

Edifici
México, 5

Edifici
Enrique Tierno Galvañ, 25

BARRI DEL PLA

Pàrquing
Capitán Antonio Mena

Edifici La Magrana
Tonico Sansano Mora, 6

966 614 612

comercial@pimesa.es

Remet la sol•licitud per email:
– Signant-la electrònicament
– Signant-la manualment