PÀRQUINGS

BARRI D’ALTABIX

Pàrquing
La Lotja

Tarifes   /  Pla

Edifici
Jubalcoi, 32

Tarifes   /  Pla

Edifici
José Antonio Cañete, 13

Tarifes   /  Pla

Edifici
José Antonio Cañete, 39

Tarifes   /  Pla

Edifici
Francisco Pérez Campillo, 21

Tarifes   /  Pla

BARRI DEL TOSCAR

Pàrquing
Carrús

Tarifes   /  Pla

Edifici
México, 5

Tarifes   /  Pla

Edifici
Enrique Tierno Galvañ, 25

Tarifes   /  Pla

BARRI DEL PLA

Pàrquing
Capitán Antonio Mena

Tarifes   /  Pla

Edifici La Magrana
Tonico Sansano Mora, 6

Tarifes   /  Pla

966 614 612

comercial@pimesa.es

Remet la sol•licitud per email:
– Signant-la electrònicament
– Signant-la manualment