SERVICI GRUA I DEPÒSIT DE VEHICLES

El servici de Grua Municipal és una eina imprescindible en la política de mobilitat i seguretat del trànsit a la ciutat, basant el seu servici en millorar la disciplina de la seguretat viària, contribuint a aconseguir una mobilitat més sostenible y eficient.

Normativa
Aplicació

Cessió
Vehicles

Tarifes
Ordenança

Localitzador Vehicles

HORARI

Tots els dies de l’any durant les 24 hores

INFORMACIÓ

Telèfon 966 670 961

UBICACIÓ