SERVICI GRUA I DEPÒSIT DE VEHICLES

El servici de Grua Municipal és una eina imprescindible en la política de mobilitat i seguretat del trànsit a la ciutat, basant el seu servici en millorar la disciplina de la seguretat viària, contribuint a aconseguir una mobilitat més sostenible y eficient.

Pot consultar la Normativa vigent d’aplicació del Servici de Grua Municipal i Depòsit Vehicles.

Localitzador Vehicles

Retirada Vehicles

Tarifes
Ordenança

Cessió
Vehicles

NOTIFICACIONS BOE

Publicacions de notificacions per edicte, a titulars de vehicles que romanen en el Depòsit Municipal de Vehicles, i que ha sigut infructuosa la notificació en els seus domicilis; segons el que es disposa en l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Any 2024

HORARI

Tots els dies de l’any durant les 24 hores

INFORMACIÓ

Telèfon 966 670 961

UBICACIÓ