El quart edifici en construcció en Sant Antón compta amb 9 plantes i està integrat per 54 habitatges (36 de tres dormitoris i 18 de dos dormitoris), 2 locals comercials i dos plantes soterrani amb 41 places de garatge.

El bloc, de disseny singular, es localitza al carrer Bisbe Cubero cantonada amb el carrer Francesc Cantó, amb façana a la rotonda que dona accés a la carretera Elx – Santa Pola (CV-865) i al barri de Travalón, a la dreta del tercer edifici construït.

a superfície total construïda aconsegueix 6.162,10 m2, 4.595,35 m2 sobre rasant i 1.566,75 m2 baix rasant. Els habitatges compten amb superfícies útils entre 46,85 m2 i 58,93 m2. Hi ha dos habitatges adaptats per a persones amb mobilitat reduïda

Els dos locals tenen una superfície construïda de 68,50 m2 i 172,50 m2, respectivament.

L’edifici comptarà com els anteriors amb mesures per a fomentar l’eficiència energètica, aconseguint una qualificació “B”.

El projecte tècnic ha sigut realitzat pel despatx d’arquitectura il·licità GEA ARCHITECTS INTERNATIONAL, que també duu a terme les labors de direcció d’obres.  

Les obres de construcció s’estan executant per l’empresa ORTHEM, SERVEIS I ACTUACIONS AMBIENTALS, amb un import de 3,4 milions d’euros, més IVA.

A data 31 de gener de 2023 el grau d’avanç de les obres ascendia al 21,73%.

Els habitatges d’aquest nou edifici es destinaran al reallotjament de les 40 famílies propietàries i titulars de drets de domini incloses en el Bloc 6 inicial, quedant pendent determinar entre els altres blocs inclosos en el Barri l’assignació dels habitatges restants.

L’actuació que s’està duent a terme en el Barri de Sant Antón és una de les iniciatives de regeneració urbana més rellevants, ambicioses i de major abast urbanístic i social de quantes s’estan desenvolupant a la Comunitat Valenciana i en el conjunt d’Espanya, amb una gran repercussió d’ordre social que afecta la reconstrucció d’un Barri de 15 edificis i de més de mil habitatges, amb un impacte directe sobre més de mil famílies.