LLOGUER D’HABITATGES BARRI SANT ANTÓN

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Elx, en sessió del dia 3 de març de 2023, ha aprovat el Plec de condicions del concurs públic per a l’arrendament de 32 habitatges protegits en l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana Barri Sant Antón.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Elx, en sessió del dia 3 d’agost de 2023, ha aprovat modificar el Plec de condicions del concurs públic per a l’arrendament de 32 habitatges protegits en l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana Barri Sant Antón.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Elx, en sessió del dia 3 d’agost de 2023, ha aprovat modificar el Plec de condicions per a comercialització, per concurs públic, i adjudicació d’habitatges de l’Edifici 2 i de l’Edifici 3 de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana Barri Sant Antón a les persones propietàries i titulars de drets de domini inclosos en l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) “Barri de Sant Antón” d’Elx, aprovat per la Junta de Govern Local en data 4 de juny de 2021.

Els habitatges estan destinats a les persones propietàries i/o titulars de ple domini d’un habitatge localitzat en l’àmbit de l’ARRU Barri Sant Antón, és a dir, en els Blocs 11, 12, 13 i 14; així com titulars legals d’un dret d’arrendament sobre alguna d’aquests habitatges.

DOCUMENTACIÓ

Plec de Condicions Lloguer

Modificació Plec de Condicions Lloguer BOP

Plec de Condicions Venda

Modificació Plec de Condicions Venda BOP

Memòria justificativa

Instància General

Plans

Memòria de Qualitats

GALERIA FOTOGRÀFICA

966 610 057

vivienda@pimesa.es

Remitent la sol·licitud per email:
– Signant-la electronicamente
– Signant-la manualment