L’Alcalde d’Elx i President de PIMESA, Pablo Ruz, al costat del Vicepresident, Francisco Soler, i al Gerent, Antonio Martínez, han presentat el Programa d’Actuació Integrada (PAI) per a l’Ampliació d’Elx Parc Empresarial. Un document que proposa com a agent urbanitzador a PIMESA igual que en anteriors ampliacions.

La superfície dels terrenys, inclosos en el sector E-49, ascendix a 570.000 metres quadrats i té un pressupost base de licitació de 44’6 milions d’euros.

“Estem ja en l’última fase per a l’ampliació d’Elx Parc Empresarial, un projecte crucial per al futur d’Elx”, ha assenyalat el President de PIMESA, qui ha apuntat que este projecte arreplega un disseny d’urbanització similar al de fases anteriors ja executades i contrastades i el termini d’execució és de 36 mesos a comptar des de la firma del replanteig de les obres.

“Correrem tot el que puguem, però seguint uns terminis. No hi ha espai millor que este a la província, al costat d’un aeroport de 16 milions de passatgers, l’autovia A-7 i la seua proximitat al port d’Alacant. Elx Parc Empresarial aporta un plus de qualitat”, ha assenyalat Ruz.

A partir de la presentació d’este PAI, s’inicia un procés urbanístic intern i extern, amb exposicions públiques, períodes d’al·legacions dels propietaris, licitació i informes aeronàutics.

Seguint les instruccions de PIMESA, l’equip redactor ha dut a terme una sèrie de canvis importants en el projecte per a abaratir al màxim el preu del sòl, sobre la base de les necessitats i interessos del sector empresarial, que es traduïx en un estalvi d’al voltant de 6 milions d’euros a la urbanització.

L’ampliació d’Elx Parc Empresarial es traduïx en una superfície industrial i terciària de 276.264,32 metres quadrats, les zones verdes sumen 139.471,06 i la xarxa viària 136.283,71 metres quadrats. A més, l’edificabilitat total assignada al sector és de 305.339,92 metres quadrats edificables.

La xarxa viària s’estructura en 9 vials rodats principals, 3 d’ells com a vials de connexió amb la xarxa viària existent. A més de 7 rotondes, 8 vials de plataforma compartida de diferents amplàries, dos esplanades com a àrees d’estacionament i un carril bici.

El projecte inclou a més la rehabilitació de la Casa de la Mina. Les obres incloses en el PAI pretenen rehabilitar els elements que conformen l’envolupant general de l’edifici i la imatge exterior del conjunt per a evitar la seua deterioració. El pressupost ascendix a una mica més de 500.000 euros, però no s’inclouen els treballs necessaris per a posar en ús l’immoble.

Es tracta d’un conjunt compost de diversos edificis construïts en diferents fases des del segle XIX fins als anys 50 del segle passat i en les quals s’han anat realitzant diverses intervencions d’adequació i reforma. La casa principal respon al tipus d’alqueria clàssica del camp d’Elx.

Es destaca la inversió de 5 milions d’euros per a per a obres hidràuliques de defensa, que se centraran en la construcció de dos depòsits oberts artificials en les zones verdes i els seus canals de recollida, que aconseguiran retindre i laminar els volums tant d’aigua pluvial caiguda en el nou sector com les escorrenties provinents de les conques naturals situades aigües amunt de l’ampliació del Parc Empresarial, amb capacitat per a emmagatzemar temporalment un volum de més de 110.000 metres cúbics d’aigua.