El Consell d’Administració ha acordat adjudicar a AITANA, ACTIVITATS DE CONSTRUCCION I SERVEIS, S.L. el local comercial 1-2, de 239,32 m², i la plaça de garatge 2-49, del Centre de Negocis Bulevard Parc, amb forma de pagament al comptat, amb un preu de 348.450,62 euros al qual se li aplica el 10% de descompte, resultant un preu net de 313.605,56 euros, més I.V.A.

El local es destinarà a la gestió administrativa i tècnica necessària per al desenvolupament de l’objecte social d’AITANA: execució d’obra pública i privada, serveis d’enginyeria i arquitectura.