El Consell d’Administració de PIMESA, amb data 4 d’octubre de 2021, va acordar adjudicar, en règim de venda, a ILOVINIT BUSINESS, S.L. la parcel·la 59.1 d’Elx Parc Empresarial, de 3.051,89 m², per un preu de 763.000,00 euros, més IVA.

ILOVINIT BUSINESS, S.L, S.L. és una empresa pertanyent al Grup AMETLES MANOLET, especialitzat en el descascarado, processament i comercialització d’ametles per al sector de l’alimentació, que inicia la seua activitat a Elx en 1946, traslladant la seua seu central a Elx Parc Empresarial en 2005. En l’actualitat compta amb quatre centres de producció, distribuïdes per tota la geografia espanyola.

Les seues oficines centrals, planta de repelat i industrialitzat i nou partidor es troben a Elx parc Empresarial, sobre les parcel·les 59.3 i 59.4-5 adquirides a PIMESA en 2017 i 2019, són de recent construcció i estan dotades amb les instal·lacions i maquinàries més modernes i eficients per al processament i la comercialització d’ametles.