ENCÀRRECS

L’Ajuntament d’Elx, en l’àmbit de les seues competències, ha acordat, a través de la Junta de Govern Local, els següents encàrrecs a PIMESA com mitjà propi personificat i encàrrecs de gestió, segons la legislació d’aplicació en cada moment d’aprovació:

(Informació actualitzada el dia 30 de novembre de 2023)