L’alcalde d’Elx, Carlos González i la regidora d’Urbanisme, Ana Arabid, acompanyats pel gerent de PIMESA, Antonio Martínez, han visitat les obres del tercer edifici de l’Àrea de Regeneració Urbana (ARRU) de Sant Antón, una de les iniciatives de regeneració urbana més rellevants, ambicioses i de major abast urbanístic i social de quantes s’estan desenvolupant a la Comunitat Valenciana i en el conjunt d’Espanya.

Les obres de construcció de l’immoble van començar al setembre del passat any, i gràcies al bon curs de les mateixes s’ha produït un escurçament dels terminis prèviament establits, per la qual cosa l’edifici podria estar finalitzat durant el primer trimestre de 2021, alguna cosa que permetria també avançar la fase de comercialització dels habitatges.

L’edifici compta amb 90 habitatges distribuïts en 9 altures (50 de dos dormitoris i 40 de tres), 69 places de garatge i un local comercial i està situat entre el carrer Bisbe Cubero, la rotonda N-340, un carrer per als vianants i una parcel·la dotacional. La construcció es duu a terme per la unió temporal d’empreses ORTHEM-ABALA BARRI DE SANT ANTÓN ELX, per un import de 4,6 milions d’euros. Es tracta d’habitatges totalment lliures de barreres arquitectòniques i amb el nivell més elevat de classificació energètica (“A”), la qual cosa implica una millora en l’aïllament, un major confort a l’interior dels habitatges i menor consum energètic.

El pla de regeneració del barri segueix el seu curs, i mentre el primer edifici es troba habitat íntegrament, s’estan duent a terme els lliuraments de claus del segon edifici i la redacció de projectes del quart, l’obra del qual podria licitar-se a la volta d’estiu.

L’objectiu del ARRU de Sant Antón és possibilitar l’ús residencial en habitatges constitutius de domicili habitual en un context urbà segur, proveït de l’equipament i els serveis bàsics. En definitiva, millorar la qualitat i la funcionalitat de les infraestructures, dotacions, equipaments i espais públics del Barri de Sant Antón i per tant, fomentar la dinamització econòmica i el desenvolupament social del barri.

Respecte al futur, l’objectiu és renovar el barri completament, uns 15 edificis i entorn dels mil habitatges de les quals 338 ja estan en marxa.

Des del punt de vista econòmic, la inversió en aquesta mena d’iniciatives significa un estímul al sector de la construcció. Fins a aquest moment, amb aquesta actuació, l’Ajuntament d’Elx a través de PIMESA porta invertits i compromesos en el barri de Sant Antón uns 25 milions d’euros en obra civil i en suport a un sector, el de la construcció, que genera ocupació i riquesa i que té efectes multiplicadors sobre l’economia.