INVENTARI DE BÉNS IMMOBLES

PIMESA publica l’Inventari de Béns immobles de la Societat de manera anual, amb la finalitat de donar compliment al que es disposa en l’apartat l) de l’article 9 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

(Informació actualitzada el dia 14 de febrer de 2020)

Inventari de Béns immobles de PIMESA