L’alcalde d’Elx i president de PIMESA, Pablo Ruz, acompanyat pel vicepresident de l’Empresa, Francisco Soler, i el gerent, Antonio Martínez, han visitat les obres del quart edifici de nova construcció del Barri Sant Antón.

L’edifici és propietat de PIMESA, compta amb 9 plantes i està integrat per 54 habitatges (36 de tres dormitoris i 18 de dos dormitoris), 2 locals comercials i dos plantes soterrani amb 41 places de garatge.

A data 31 de gener de 2024 el grau d’avanç de les obres ascendia al 87,10%, estant previst que les obres finalitzen el mes d’abril de 2024.

El bloc, de disseny singular, es localitza al carrer Bisbe Cubero cantonada amb el carrer Francesc Cantó, amb façana a la rotonda que dona accés a la carretera Elx–Santa Pola (CV-865) i al barri de Travalón.

La superfície total construïda aconseguix 6.162,10 metres quadrats, 4.595,35 m2 sobre rasant i 1.566,75 m2 baix rasant. Els habitatges compten amb superfícies útils entre 46,85 m2 i 58,93 m2. Hi ha dos habitatges adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Els dos locals tenen una superfície construïda de 68,50 m2 i 172,50 m2, respectivament.

L’edifici compta com els anteriors amb mesures per a fomentar l’eficiència energètica, aconseguint una qualificació “B”.

El projecte tècnic ha sigut realitzat pel despatx d’arquitectura il·licità GEA ARCHITECTS INTERNATIONAL, que també duu a terme les labors de direcció d’obres. Les obres de construcció s’estan executant per l’empresa ORTHEM, SERVICIS I ACTUACIONS AMBIENTALS.

Els habitatges d’este nou edifici es destinaran al reallotjament de les 40 famílies propietàries i titulars de drets de domini incloses en el Bloc 6 inicial, quedant pendent determinar entre els altres blocs inclosos en el Barri l’assignació dels habitatges restants.

L’alcalde ha manifestat el “compromís absolut amb la reforma del barri i la integritat d’un espai urbà que requerix d’atenció preferent dels governs municipals”.

Actualment l’Ajuntament està treballant en la cerca de la fórmula de finançament juntament amb la Generalitat Valenciana i amb la participació del Govern d’Espanya per a promoure la reforma completa del barri en els pròxims anys.