En el context de la regeneració i renovació urbanes del Barri Sant Antón d’Elx PIMESA ha urbanitzat la zona verda SJL-5 del PRIM Barri Sant Antón, que comprén una superfície total de 1.105 m2 al carrer Bisbe Cubero.

En l’actualitat, les obres es troben completament concloses.

El conjunt es compon de 4 parts, una zona de petanca en la qual s’ha disposat de 4 pistes per a la pràctica d’aquest esport, una zona de jocs infantils i gimnàstica a l’exterior que complementa la part lúdica de l’espai, una zona d’arbratge de diferent port i grandària, així com una zona pavimentada que vertebra tot el conjunt.

Les pistes de petanca compten amb un clos perimetral, accedint a elles mitjançant una porta tipus cancel·la. Cada pista ve delimitada per un marc de tauler de fusta.

La zona de jocs infantils i zona de gimnàstica exterior ve delimitada per una zona de paviment continu de formigó, dos dels seus quatre costats i dues zones enjardinades amb cítrics en línia, dos dels seus quatre costats.

La zona pavimentada dura s’ha realitzat mitjançant paviment continu de formigó, rematat amb un pendent que permet l’evacuació d’aigua de pluja.

La zona enjardinada està composta per diferents amplàries de capa vegetal i arbratge, amb palmeres datileres, cítrics, brachichitón, ficus i oliveres, a més de diferents tanques de plantes aromàtiques.

El projecte d’urbanització de la zona verda va ser redactat per l’arquitecte il·licità FERNANDO GARCÍA LÓPEZ, que també s’ha encarregat de la direcció d’obres, i la construcció duta a terme per l’empresa OBRES I SERVEIS P. SELVA, S.L.

La inversió total realitzada, IVA inclòs, ascendeix a uns 160.000 euros.