Ana Arabid, vicepresidenta de PIMESA i edil d’Urbanisme, ha anunciat que el Consell d’Administració de la societat, amb data 9 de juliol de 2021, va aprovar tres importants acords en matèria de recursos humans. El primer va ser l’aprovació de la massa salarial i de la plantilla, el segon relatiu al conveni col·lectiu 2022-25 i el tercer la relació de llocs de treball de l’empresa.

El nou conveni col·lectiu és fruit del total consens entre l’empresa i els representants dels treballadors. “Aquest nou conveni aporta claredat i qualitat tècnica corregint i millorant alguns aspectes de l’anterior document”, ha indicat l’edil.

Finalment, Ana Arabid ha explicat que el Consell va aprovar per unanimitat la renovació per quatre anys més de l’actual Gerent, Antonio Martínez Gómez.

Vull agrair el valuosíssim treball que ha realitzat fins ara, la impecable gestió amb la qual ha vingut desenvolupant el càrrec de gerent de la societat PIMESA, alguna cosa que, sens dubte, li avala perquè el Consell d’Administració torne a confiar en la seua saber fer en l’acompliment de les seues funcions, ha conclòs Ana Arabid.