Obert el termini de presentació de sol·licituds per a participació en la Convocatòria pública realitzada per l’Ajuntament d’Elx, per a la comercialització per concurs públic de les 13 habitatges disponibles en l’Edifici 2 i 90 habitatges en l’Edifici 3 i per a l’adjudicació d’habitatges als propietaris i titulars de drets de domini inclosos en la 1a Fase de l’ARRU Barri Sant Antón, això és, en els blocs 11, 12, 13 o 14, situats als carrers Pintor Benedito 15, 17, 19 i 21; Palombar 9, 11, 13 i 15; Alcana 9, 11, 13 i 15; i, Saoni 5, 7, 9 i 11.

El termini s’estendrà del 22 de juny al 23 d’agost de 2021.

L’horari  de presentació de sol·licituds serà de dilluns a divendres de 8.30 hores fins a les 14.00 hores. Les sol·licituds hauran de presentar-se en el Registre General de PIMESA, al carrer Diagonal de Palau, núm. 7, 1a planta, d’Elx, podent entregar-se directament en mà o per correu o missatgeria en les condicions establides en el Plec de Comercialització.

IMPRESCINDIBLE SOL·LICITAR CITA PRÈVIA EN EL TELÈFON 966 610 057.

La construcció del tercer i últim edifici de la 1a Fase està finalitzada i amb la present Convocatòria Pública es comercialitza la totalitat dels habitatges disponibles, finalitzant el procés voluntari d’adquisició.

El rang dels imports nets a pagar pels adquirents per a un habitatge una vegada minorat del preu amb IVA amb les taxacions dels habitatges inicials, oscil·la entre 13.127,98 euros, per a l’habitatge més xicotet (51,80 m² útils), sense plaça de garatge vinculada i 37.604,94 euros, per a l’habitatge més gran (60,43 m² útils), amb plaça de garatge vinculada.