EDIFICI 2 BARRI SANT ANTÓN

Els habitatges estan destinats als propietaris d’habitatges dels blocs 11, 12, 13 i 14.

IMPRESCINDIBLE SOL·LICITAR CITA PRÈVIA AL TELÈFON 966 610 057.

LLISTA PROVISIONAL

Amb data 1 d’octubre de 2021 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Elx ha aprovat la llista provisional d’admesos que podran optar a la compra d’un habitatge en els Edificis 2 i 3 del Barri Sant Antón.

De conformitat amb el procediment establit en el Plec de condicions per a la comercialització, per concurs públic, de 13 habitatges en l’Edifici 2 i 90 habitatges en l’Edifici 3 del Barri Sant Antón, les persones sol·licitants podran, en un termini màxim de deu dies naturals, a comptar des de la publicació d’aquesta llista, per a revisar el seu expedient, esmenar errors i presentar al·legacions, en el seu cas.

Transcorregut aquest termini si no s’hagueren presentat al·legacions, la llista provisional publicada passarà a ser definitiva.

Llista provisional

HABITATGES DISPONIBLES

Habitatges disponibles

DOCUMENTACIÓ

Plec de Condicions

Memòria de Qualitats

Plans

Autorització i Declaració

Sol•licitud de Participació

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

L’edifici consta de planta baixa, 10 plantes de pis amb 12 habitatges per planta i dues plantes de soterrani per a aparcament amb una capacitat de 88 vehicles en total.

L’accés per als vianants es realitza per la part Est del mateix junt al carrer per als vianants que és prolongació de l’actual carrer Tamarit, encara que el seu número de policia es correspon amb el número 22 del carrer Francisco Pérez Campillo.

La planta baixa compta amb un vestíbul amb quatre ascensors i dues escales d’accés als pisos superiors, instal•lacions de l’edifici, locals comercials, un centre de transformació i una escala addicional que serveix d’accés als dos soterranis aparcament juntament amb dos dels ascensors projectats.

El nucli d’ascensors està situat en la zona central de l’edifici, consta de quatre unitats agrupades dues a dues, flanquejades per dues escales, de les quals una arriba a la coberta de l’edifici igual que un dels ascensors. Els habitatges s’organitzen a través d’un corredor central en la direcció Nord-Sud, amb llum natural al final de cada traster.

84 habitatges de 2 dormitoris i 36 habitatges de 3 dormitoris.

Dels habitatges de 2 dormitoris, 4 són habitatges adaptats a persones amb mobilitat reduïda i estan localitzades en la primera i segona planta pis de l’edifici.

La superfície útil dels habitatges oscil•la entre 43 m2 i 60 m2.

Tots els habitatges donen a l’exterior i tenen un balcó.

L’edifici compta amb qualificació energètica “B” el que implica una millora en l’aïllament, un major confort en l’interior dels habitatges i menor consum energètic.

L’edifici i els habitatges estan lliures de barreres arquitectòniques.

Para ampliar la información del Proyecto de Renovación Urbana del Barrio San Antón pulse aquí.

GALERIA FOTOGRÀFICA

966 610 057

vivienda@pimesa.es

Remet la sol•licitud per email:
– Signant-la electrònicament
– Signant-la manualment