EDIFICI 3 BARRI SANT ANTÓN

Els habitatges estan destinats als propietaris d’habitatges dels blocs 11, 12, 13 i 14.

IMPRESCINDIBLE SOL·LICITAR CITA PRÈVIA EN EL TELÈFON 966 610 057.

LLISTA DEFINITIVA

Amb data 1 d’octubre de 2021 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Elx ha aprovat la llista provisional d’admesos que podran optar a la compra d’un habitatge en els Edificis 2 i 3 del Barri Sant Antón.

De conformitat amb el procediment establit en el Plec de condicions per a la comercialització, per concurs públic, de 13 habitatges en l’Edifici 2 i 90 habitatges en l’Edifici 3 del Barri Sant Antón, les persones sol·licitants podran, en un termini màxim de deu dies naturals, a comptar des de la publicació d’aquesta llista, per a revisar el seu expedient, esmenar errors i presentar al·legacions, en el seu cas.

Transcorregut aquest termini si no s’hagueren presentat al·legacions, la llista provisional publicada passarà a ser definitiva.

Llista definitiva

HABITATGES DISPONIBLES

Habitatges disponibles

DOCUMENTACIÓ

Plec de condicions

Plans

Memòria de Qualitats

Sol·licitud de Participació

PRINCIPALS CARACTERISTICAS

L’edifici consta de planta baixa, 10 plantes de pis amb 4 habitatges per planta en l’Escala 1, 5 habitatges per planta en l’Escala 2 i dues plantes de soterrani per a aparcament amb una capacitat de 69 vehicles en total.

L’accés per als vianants es realitza pel carrer Bisbe Cubero, 6

La planta baixa compta amb dos vestíbuls (Escales 1 i 2) amb 2 ascensors i una escala d’accés als pisos superiors, instal·lacions de l’edifici, locals comercials, un centre de transformació i una escala addicional que serveix d’accés als dos soterranis aparcament juntament amb dos dels ascensors projectats.

Un dels ascensors de cada escala arriba a la coberta de l’edifici. Els habitatges s’organitzen a través d’un corredor central en la direcció Nord-Sud, amb llum natural al final de cada testera.

50 habitatges de 2 dormitoris i 40 habitatges de 3 dormitoris.

Hi ha 2 habitatges de 2 dormitoris en l’Escala 1 i 1 habitatge de 3 dormitoris en l’Escala 2 destinades a persones adaptades de mobilitat reduïda i estan localitzades en la segona planta pis de l’edifici.

La superfície útil dels habitatges oscil·la entre 51 m² i 62 m².

Tots els habitatges donen a l’exterior i tenen un balcó.

L’edifici compta amb qualificació energètica “A” el que implica una millora en l’aïllament, un major confort a l’interior dels habitatges i menor consum energètic.

L’edifici i els habitatges estan lliures de barreres arquitectòniques.

Per a ampliar la informació de el Projecte de Renovació Urbana del Barri Sant Antón prema ací.

GALERIA FOTOGRÀFICA

966 610 057

vivienda@pimesa.es

Remite la solicitud por email:
– Firmándola electronicamente
– Firmándola manualmente