EDIFICI 3 BARRI SANT ANTÓN

Des del 22 de juny fins al 23 d’agost de 2021 està obert el termini de presentació de sol·licituds per a l’adjudicació 90 habitatges i 69 places de garatge vinculades de l’Edifici 3 del Barri de Sant Antón.

Els habitatges estan destinats als propietaris d’habitatges dels blocs 11, 12, 13 i 14.

IMPRESCINDIBLE SOL·LICITAR CITA PRÈVIA EN EL TELÈFON 966 610 057.

HABITATGES DISPONIBLES

Habitatges disponibles

DOCUMENTACIÓ

Plec de condicions

Plans

Memòria de Qualitats

Sol·licitud de Participació

PRINCIPALS CARACTERISTICAS

L’edifici consta de planta baixa, 10 plantes de pis amb 4 habitatges per planta en l’Escala 1, 5 habitatges per planta en l’Escala 2 i dues plantes de soterrani per a aparcament amb una capacitat de 69 vehicles en total.

L’accés per als vianants es realitza pel carrer Bisbe Cubero, 6

La planta baixa compta amb dos vestíbuls (Escales 1 i 2) amb 2 ascensors i una escala d’accés als pisos superiors, instal·lacions de l’edifici, locals comercials, un centre de transformació i una escala addicional que serveix d’accés als dos soterranis aparcament juntament amb dos dels ascensors projectats.

Un dels ascensors de cada escala arriba a la coberta de l’edifici. Els habitatges s’organitzen a través d’un corredor central en la direcció Nord-Sud, amb llum natural al final de cada testera.

50 habitatges de 2 dormitoris i 40 habitatges de 3 dormitoris.

Hi ha 2 habitatges de 2 dormitoris en l’Escala 1 i 1 habitatge de 3 dormitoris en l’Escala 2 destinades a persones adaptades de mobilitat reduïda i estan localitzades en la segona planta pis de l’edifici.

La superfície útil dels habitatges oscil·la entre 51 m² i 62 m².

Tots els habitatges donen a l’exterior i tenen un balcó.

L’edifici compta amb qualificació energètica “A” el que implica una millora en l’aïllament, un major confort a l’interior dels habitatges i menor consum energètic.

L’edifici i els habitatges estan lliures de barreres arquitectòniques.

Per a ampliar la informació de el Projecte de Renovació Urbana del Barri Sant Antón prema ací.

966 610 057

vivienda@pimesa.es

Remitent la sol·licitud per email:
– Signant-la electronicamente
– Signant-la manualment