En la reunió del Consell d’Administració s’ha adonat a més de l’estat actual de les obres que PIMESA té en marxa. Referent a això, han finalitzat durant aquest mes el tercer edifici del Barri de Sant Antón i les obres de la reconstrucció de la Casa de la Coloms.

El tercer edifici d’habitatges finalitzat en Sant Antón comprén 90 habitatges, 1 local comercial i 2 plantes de soterrani per a 69 places de garatge, havent-se complit el termini d’execució inicialment establit fins i tot malgrat les dificultats esdevingudes a causa de la COVID-19. Es tracta d’habitatges de diferents tipologies (50 de dos dormitoris i 40 de tres), totalment lliures de barreres arquitectòniques i amb el nivell més elevat de classificació energètica (“A”), la qual cosa implica una millora en l’aïllament, un major confort i un menor consum energètic.

La Casa dels Coloms, que s’ha reconstruït reproduint els elements protegits de l’edifici original: volum exterior, coberta, la torre, el porxo i la façana, consta de planta baixa i planta pis, amb una superfície construïda de 198 metres quadrats.

En relació a les obres de construcció dels edificis d’Elx Campus Tecnològic, l’execució dels mateixos es troba en un estat avançat, concretament en un 90,7% les obres de l’Edifici 77b.1 i un 65,5% les obres de l’Edifici 77a.1.

Durant aquest mes s’han iniciat a més les obres de reforma dels locals situats en l’Edifici “La Magrana” per a l’ús de ANOA-ELX, i es continua amb l’execució de les obres d’electrificació necessària per a dotar de subministrament als edificis d’habitatges del Barri Sant Antón.

Es posa en marxa el quart edifici en el Barri Sant Antón

Continuant amb l’activitat de construcció, PIMESA publicarà en els pròxims dies en la Plataforma de Contractació del Sector Públic dos nous Plecs per a la realització de les obres d’urbanització i de construcció del quart edifici de 54 habitatges en el Barri Sant Antón, localitzat al carrer Bisbe Cubero cantonada amb el carrer Francesc Cantó:

  • Les obres de construcció del quart edifici tenen un pressupost base de licitació de 3.762.852,01 euros, sense incloure IVA.
  • Les obres d’urbanització necessàries per a la construcció de l’edifici tenen un pressupost base de licitació de 46.436,64 euros, sense incloure IVA.