El Consell d’Administració de PIMESA, en sessió celebrada el dia 1 de desembre de 2020, ha acordat adjudicar a l’empresa EIFFAGE ENERGIA el contracte per a l’execució de les obres d’infraestructura elèctrica necessàries per a dotar de subministrament als edificis d’habitatges, locals comercials i places de garatge a construir a l’entorn dels nous edificis del Barri Sant Antón.

L’import d’adjudicació del contracte ascendeix a 64.279,64 euros, més IVA i el termini per a l’execució de les obres és de 3 mesos.

Aquestes obres, d’inici imminent, s’uniran a les que s’estan realitzant per a la construcció de l’edifici de 90 habitatges en el barri i el grau d’execució del qual supera ja el 75%. Els habitatges de l’edifici es distribueixen en 9 altures, 69 places de garatge i un local comercial i està situat entre el carrer Bisbe Cubero, la rotonda N-340, un carrer per als vianants i una parcel·la dotacional. Es tracta d’habitatges de diferent tipologia (50 de dos dormitoris i 40 de tres), totalment lliures de barreres arquitectòniques i amb el nivell més elevat de classificació energètica (“A”), la qual cosa implica una millora en l’aïllament, un major confort a l’interior dels habitatges i menor consum energètic.

Per part seua, les obres d’Elx Campus Tecnològic estan just en l’equador del seu desenvolupament. Les dades presentades per les constructores ORTHEM-ABALA i ALCUDIA a aquest Consell d’Administració i que corresponen a l’estat de les obres a la fi del passat mes d’octubre, confirmen un 40,62% d’execució d’obra del primer edifici i un 52,92% del segon. De la mateixa manera el Consell d’Administració va aprovar la sol·licitud de ALCUDIA per a ampliar el termini d’execució de les obres del segon edifici en 3 mesos més, fins al 3 de maig de 2021, per les causes sobrevingudes per la crisi de la COVID-19.

Elx Campus Tecnològic s’ha convertit en un dels projectes més destacables de PIMESA, un espai que es conceptua com un nou “pol” per a l’establiment d’empreses innovadores i de base tecnològica, per a donar suport al procés de transformació del model econòmic, un centre de referència de l’economia de la nova era, un lloc de relació del sector empresarial amb l’activitat científica i investigadora de les universitats i de la resta de l’ecosistema innovador existent en el municipi il·licità i el seu entorn pròxim.