El Consell d’Administració de PIMESA ha aprovat el Programa Anual d’Actuació, Inversió i Finançament de la Societat per a l’any 2021, en la redacció del qual s’ha considerat el rellevant impacte negatiu que la pandèmia generada pel COVID-19 està tenint sobre l’economia i l’ocupació, amb una incidència notable en les dues àrees d’activitat de l’empresa municipal: la immobiliària i la de mobilitat urbana.

L’evolució negativa de l’activitat econòmica incideix en la previsió de la xifra de negocis de PIMESA i en els seus resultats per a l’any 2021. No obstant això, la societat municipal continuarà amb la seua significativa política d’inversions vinculada a projectes estratègics per al municipi il·licità.

La inversió total prevista per a 2021 és de prop de 6 milions d’euros sent les actuacions principals la finalització de la construcció dels dos primers edificis d’Elx Campus Tecnològic i la continuació del Pla de Renovació Urbana del Barri Sant Antón.

Es preveu una inversió total de prop de 3 milions d’euros en la finalització de la construcció dels dos primers edificis d’Elx Campus Tecnològic.

Entre les actuacions destaca la inversió de més de 2 milions d’euros que PIMESA, en condició d’Ens Gestor del Pla de Regeneració Urbana del Barri Sant Antón, destinarà a la finalització de la construcció de l’edifici de 90 habitatges que conclou la primera fase de la renovació urbana, a labors de reurbanització i al començament de les obres del nou edifici de 54 habitatges que inicia la segona fase de l’actuació d’aquesta emblemàtica zona d’Elx.

La resta d’inversions previstes en l’àrea immobiliària sumen més d’un milió d’euros, distribuïts en diversos projectes: l’acabat superficial de dos locals en la promoció de 77 habitatges protegits que formen part dels immobles transmesos a l’Ajuntament mitjançant una operació de permuta a realitzar en 2020, l’execució dels contractes d’Assistència Tècnica per a la Redacció de Projectes i per a la Construcció dels Centres Socioculturals de L’Altet i Torrellano, la reconstrucció de l’immoble denominat “Casa dels Coloms”, i l’inici del projecte de construcció d’un edifici d’habitatges col·laboratius en el sector E-5.

Es preveu que, durant 2021, prèvia tramitació de l’oportú procediment de contractació, es formalitzarà el contracte d’assistència tècnica d’elaboració del Programa per al desenvolupament de l’Ampliació d’Elx Parc Empresarial, una vegada aprovada la modificació del Pla General en tramitació, que inclourà almenys els següents documents: Memòria (Alternativa tècnica, Proposició jurídic-econòmica, etc.), Projecte d’Urbanització, Projecte de Reparcel·lació i Projecte de Rehabilitació de la “Casa de la Mina”.

Per part seua, les inversions previstes en l’àrea de mobilitat urbana ascendeixen a 200.000 euros que es dedicaran a la compra d’una grua per al servei de retirada de vehicles en la via pública, l’adquisició de càmeres de vídeo vigilància per a l’Estació de Servei i l’Aparcament del Gran Teatre, i l’adquisició d’un vehicle per al Servei d’ordenació i regulació d’aparcaments en la via Pública (ORA).

La xifra de negocis per a 2021 s’estima en 9,2 milions d’euros, amb un resultat net previst de quasi 500.000 euros.

El patrimoni net de la Societat a 31 de desembre de 2021 ascendirà a més de 52 milions d’euros, d’ells més de 26 corresponen a capital i més de 25 a reserves.