PIMESA contractarà el subministrament d’una Plataforma Tecnològica per al registre, la gestió de documents i expedients i l’administració electrònica per a aquesta societat.

La relació electrònica ha d’establir-se com la via principal de tramitació dels procediments administratius, la qual cosa ha de conduir a una administració sense papers, transparent i més àgil i accessible per als ciutadans i les empreses.

La regulació relativa a la utilització dels mitjans electrònics resulta d’aplicació a PIMESA, com a entitat de dret privat dependent de l’Ajuntament d’Elx.

Per tot això, el Consell d’Administració de PIMESA ha acordat adjudicar a ESPUBLICO SERVEIS PER A l’ADMINISTRACIÓ el contracte de subministrament d’aquesta Plataforma, la qual cosa suposarà una inversió de 83.220 euros, més IVA.

La Plataforma permetrà a PIMESA modernitzar els seus procediments i gestionar de forma més eficient els expedients que es tramiten, registrar de manera automàtica els documents enviats i rebuts, la gestió de les signatures electròniques i l’enviament de notificacions, tot això amb connexió a altres plataformes d’altres administracions.