El Consell d’Administració de PIMESA, en sessió celebrada el dia 4 d’agost de 2020, va ser informat de la situació i import de les obres de construcció dels tres edificis que està desenvolupant actualment la Societat.

Tercer edifici de l’Àrea de Regeneració Urbana (ARRU) del Barri de Sant Antón

Les seues obres de construcció van començar al setembre del passat any, portant a la fi del mes de juny un grau d’avanç del 33,7%.

Gràcies al bon curs de les mateixes es preveu un escurçament dels terminis prèviament establits, per la qual cosa l’edifici podria estar finalitzat durant el primer trimestre de 2021, alguna cosa que permetria també avançar la fase de comercialització dels habitatges.

L’edifici compta amb 90 habitatges distribuïts en 9 altures (50 de dos dormitoris i 40 de tres), 69 places de garatge i un local comercial i està situat entre el carrer Bisbe Cubero, la rotonda N-340, un carrer per als vianants i una parcel·la dotacional. La construcció es duu a terme per la unió temporal d’empreses ORTHEM-ABALA BARRI DE SANT ANTÓN ELX, per un import de 4,6 milions d’euros.

Es tracta d’habitatges totalment lliures de barreres arquitectòniques i amb el nivell més elevat de classificació energètica (“A”), la qual cosa implica una millora en l’aïllament, un major confort a l’interior dels habitatges i menor consum energètic.

Dos primers edificis d’Elx Campus Tecnològic

Les obres de tots dos edificis del Campus Tecnològic avancen a bon ritme, preveient-se la finalització de tots dos edificis durant el primer trimestre de 2021.

D’una banda, el primer dels immobles, dissenyat per Serrano i Valderrama Arquitectes i executat per la unió temporal d’empreses ORTHEM-ABALA EDIFICI 77a.1 ELX, té un pressupost total de 6,1 milions d’euros, amb un grau d’execució a la fi del mes de juny del 20,7%. Tindrà una superfície de més de 5.902 metres quadrats, amb tres pisos i dues plantes d’aparcament que generaran 124 places de garatge per a cotxe i 28 per a motos.

D’altra banda, el segon edifici, redactat per Fuster Arquitectes i executat per la constructora ALCUDIA SERVEIS I OBRES, SL, té un pressupost total de 3,2 milions d’euros i un grau d’execució a la fi de juny d’un 26%. Consta d’una superfície de 3.105 metres quadrats i estarà format per una planta baixa, més quatre plantes en altura i dues plantes d’aparcament.

Elx Campus Tecnològic és una de les actuacions més importants de la Comunitat Valenciana i suposarà la creació de més de 800 llocs de treball. Un projecte, emmarcat en l’estratègia de desenvolupament d’Elx Parc Empresarial, que permetrà que aquesta zona es convertisca en una àrea amb un destacat component de serveis.