L’empresa municipal PIMESA ha dut a terme la modernització dels equips d’expedició de tiquets del servei d’Aparcament Regulat (ORA).

Després de la licitació realitzada al febrer, l’empresa FLOWBIRD ESPANYA s’està encarregant al costat del departament de Tecnologies de la Informació de PIMESA d’actualitzar els equips per a la millora de la seua usabilitat.

La modernització del sistema de gestió del servei ORA suposa una inversió de més de 300.000 euros i inclou tant l’adaptació dels parquímetres a nous mitjans de pagament (targeta bancària, pagament amb el NFC del mòbil i el pagament mitjançant Apps per a dispositius mòbils amb accés a internet) com la seua connexió a una plataforma de gestió integral que unifica la supervisió, el seguiment, la configuració i la gestió de la recaptació del servei.

La principal novetat és que ara serà necessari la introducció de la matrícula del vehicle, un nou mecanisme mitjançant el qual els usuaris es podran beneficiar dels diferents aspectes inclosos en l’ordenança, com per exemple que s’eximisca del pagament durant les dues primeres hores als vehicles híbrids i elèctrics.

L’actualització de les 60 màquines ORA que presten servei a la ciutat consisteix en la instal·lació d’un kit en les mateixes que inclou entre altres un panell solar d’alt rendiment, un mòdem 4G i una pantalla principal de 7 polzades.

De manera simultània a l’actualització dels parquímetres, quatre empreses estan en aquests moments en fase de proves per a l’adaptació de les seues aplicacions a la plataforma desenvolupada per PIMESA abans del seu funcionament, que estarà completada íntegrament per al reinici del servei el mes de setembre, atés que a l’agost l’aparcament és gratuït a la ciutat.

Els usuaris podran donar-se d’alta en les aplicacions per a l’emissió de tiquets d’estacionament, l’ampliació del temps fins al màxim establit en l’ordenança, o fins i tot l’ajust al temps realment consumit. La plataforma mantindrà la confidencialitat de les dades introduïdes, ja que cada empresa autoritzada només podrà accedir a les seues pròpies operacions d’estacionament i, a més, garantirà la correcta aplicació de l’ordenança quant a tarifes i temps d’aparcament, establint l’import de la taxa i el temps de cada operació concorde a la zona seleccionada, descartant així possibles errors de càlcul de les app autoritzades.