La vicepresidenta de PIMESA i regidora d’Urbanisme, Ana Arabid, ha anunciat que l’Ajuntament d’Elx, a través d’empresa municipal PIMESA, ha començat a entregar als seus propietaris els habitatges del segon edifici del barri de Sant Antón.

Es tracta dels habitatges del segon bloc construït dins de l’actuació duta a terme en el barri i que suposa la renovació urbana d’aquest.

Encara que la finalització de les obres de construcció es va produir a l’abril de 2019, els habitatges no podien escripturar-se fins a obtindre resposta a la consulta presentada per PIMESA davant la Direcció General de Tributs sobre el tractament fiscal en l’Impost sobre el Valor Afegit, que va ser resolta amb data 31 de gener confirmant la demanda que realitzava PIMESA en el sentit que l’IVA a repercutir als adquirents era inferior al reflectit en els contractes de compravenda formalitzats amb anterioritat, la qual cosa implicava la devolució als veïns de quantitats molt significatives.

Les quantitats a descomptar als 120 titulars dels habitatges per la diferència d’IVA oscil·la entre 3.235 euros i 4.556 euros, sent l’estalvi total de 438.600 euros en benefici de les persones adquirents.

Seguidament, durant el mes de febrer es van adoptar els acords de modificació dels preus de venda en la Convocatòria de Venda, estant previst atorgar les escriptures de compravenda al llarg del mes de març, un procés que no va arribar a iniciar-se a conseqüència de la situació d’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19.

Aquesta setmana s’ha començat ja a escripturar els habitatges i es continuarà en els pròxims dies, maximitzant les mesures de seguretat per a garantir la salut de les persones.

L’edifici consta de planta baixa, 10 plantes de pis amb 12 habitatges per planta i dues plantes de soterrani per a aparcament amb una capacitat de 88 vehicles en total, està situat entre els carrers Francisco Pérez Campillo, Tamarit, Albello i José Antón Agulló del Barri de Sant Antón i els habitatges estan destinats als propietaris d’habitatges dels blocs 11, 12, 13 i 14.

Els habitatges, totes orientades a l’exterior i amb balcó compten amb unes mesures d’entre 43 i 60m2, distribuïdes en dos o tres dormitoris, dos banys i saló-cuina.

En la primera i segona planta de l’edifici se situen 4 habitatges adaptats a persones de mobilitat reduïda, estant tot l’edifici i els habitatges lliures de barreres arquitectòniques.

L’edifici compta amb qualificació energètica “B” el que implica una millora en l’aïllament, un major confort a l’interior dels habitatges i menor consum energètic.

Aquest projecte ha sigut promogut per l’Ajuntament d’Elx i finançat pel Govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana, actuant com a ens gestor l’empresa municipal PIMESA.

La renovació urbana del Barri de Sant Antón possibilitarà un entorn urbà més habitable, accessible universalment, de qualitat adequada i integrat socialment, proveït de l’equipament i els serveis bàsics, amb millors infraestructures, dotacions, equipaments i espais públics per als seus residents.