La Generalitat Valenciana ha aprovat una línia d’ajudes per al lloguer d’habitatges destinats a persones o unitats familiars que a conseqüència de l’emergència sanitària produïda per COVID-19 es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda.

Aquestes ajudes permeten entre el 40 i el 100% de la renda arrendatícia fins a un import màxim de 650,00 euros al mes i per un període màxim de 6 mesos, podent incloure’s com a primera mensualitat la corresponent al mes d’abril de 2020.

El termini per a la sol·licitud de les ajudes al lloguer està obert i finalitza el 30 de juny de 2020 a les 12h.

La tramitació és similar a les ajudes al lloguer, es disposa d’un formulari electrònic que es pot emplenar amb signatura digital o sense certificat, però a diferència de la convocatòria de lloguer la tramitació sense certificat permet adjuntar documentació i registra d’entrada la sol·licitud.

Serà necessari, a posteriori, que la sol·licitud signada haja de ser entregada a l’administració pels registres d’entrada establits. A causa de la dificultat derivada de l’estat d’alarma, la documentació exigida al costat de la presentació de la sol·licitud que no puga ser adjuntada al formulari electrònic podrà ser aportada fins a l’últim dia de presentació de sol·licituds, 30 de juny.

La informació completa referent a aquestes ajudes es pot obtindre en la web de Consellería.