El Consell d’Administració de PIMESA, reunit en sessió de 24 de febrer de 2020, va acordar aprovar el Plec de condicions per a l’autorització d’aplicacions de pagament per mòbil en el servei públic de regulació d’estacionament de vehicles en la via pública amb limitació horària d’Elx (Servei ORA).

El Plec busca que les aplicacions que reunisquen els requisits puguen operar en la plataforma elaborada per PIMESA, per tant, la convocatòria queda oberta per a possibles incorporacions

A més totes aquelles empreses que es presenten en el termini d’un mes no hauran de pagar el cost de les proves del servei.

En el Plec s’estableixen les condicions administratives i tècniques bàsiques que han de complir les empreses titulars d’aplicacions informàtiques per a dispositius mòbils amb accés a internet (Apps) que incorporen un sistema de pagament de la taxa municipal corresponent al Servei ORA, vinculades a l’autorització necessària que PIMESA ha d’atorgar.

El sistema funcionarà com una passarel·la de pagament i l’usuari que decidisca abonar els diners a través del telèfon intel·ligent introduirà en l’aplicació la matrícula i el carrer en la qual ha estacionat. Després d’aquest pas, l’entitat rebria el cobrament i enviarà un missatge als vigilants per a localitzar el vehicle.

La seua posada en marxa tindrà lloc després que es duga a terme la renovació dels parquímetres de ORA, una actuació amb una inversió de 300.000 euros que permetrà als usuaris pagar amb targeta de crèdit, efectiu i en un futur amb el NFC del mòbil.

L’objectiu és modernitzar els serveis i adaptar-los a la realitat i a les demandes de la ciutadania, de manera que puguen efectuar el pagament amb major comoditat.

L’abast de l’autorització a les empreses interessades és l’accés i la interconnexió de la seua APP amb la plataforma tecnològica desenvolupada per PIMESA amb la finalitat de gestionar el pagament amb mòbil de la taxa d’estacionament de vehicles en les zones delimitades per l’Ajuntament d’Elx afectes al Servei ORA. Habilitarà a l’empresa titular perquè les persones usuàries de la seua APP puguen informar-se i pagar a través de la mateixa l’import de la taxa municipal corresponent, que aquesta ingressarà a PIMESA com a entitat gestora de l’esmentat servei.

La plataforma desenvolupada per PIMESA mantindrà la confidencialitat de les dades introduïdes, ja que cada empresa autoritzada només podrà accedir a les seues pròpies operacions d’estacionament i a més garantirà la correcta aplicació de l’ordenança quant a tarifes i temps d’aparcament, establint l’import de la taxa i el temps de cada operació concorde a la zona seleccionada, descartant així possibles errors de càlcul de les aplicacions autoritzades