El Consell d’Administració de PIMESA ha aprovat per unanimitat el Programa Anual d’Actuació, Inversió i Finançament de la Societat per a l’any 2020.

La inversió total prevista per a 2020 per l’entitat és de 11,6 milions d’euros sent les actuacions principals la construcció d’Elx Campus Tecnològic, la Renovació Urbana del Barri Sant Antón, els treballs urbanístics per a l’ampliació d’Elx Parc Empresarial i la redacció del projecte per a la construcció de l’edifici de “Cohousing” en el sector E-5.

Entre les actuacions destaca la inversió de 4,1 milionsd’euros que PIMESA, en condició d’Ens Gestor del Pla de RegeneracióUrbana del Barri Sant Antón, destinarà a la construcció d’un edifici de 90habitatges (amb el qual conclou la primera fase de renovació urbana), enlabors de reurbanització i en el començament de l’edifici d’unes 55 habitatgesque inicia la segona fase de la renovació d’aquesta emblemàtica zona d’Elx.

D’altra banda, es preveu una inversió total de 5,4 milions d’euros en la construcció dels dos primers edificis d’Elx Campus Tecnològic.

A més, les inversions previstes en l’àrea de mobilitaturbana sumen 0,4 milions d’euros per la modernització dels parquímetres delServei d’ordenació i regulació d’aparcaments en la via Pública (ORA),així com la compra de càmeres de videovigilància per a l’Estació d’Autobusos,la seua Estació de Servei annexa i el Pàrquing Gran Teatre.

La xifra de negocis per a 2020 s’estima en 9,4 milions d’euros.Els ingressos de l’Àrea Immobiliària ascendeixen a quatre milions d’eurosaproximadament, procedents de les vendes i els arrendaments previstos de diferentsimmobles per a activitats econòmiques i habitatges i la prestació de serveis.

Els ingressos vinculats a l’Àrea de Mobilitat Urbana superenels cinc milions d’euros i es deriven de les operacions de venda (especialmentde la gasolinera que gestiona PIMESA), els arrendaments(aparcaments) i la prestació de serveis (sobretot els ingressos delPàrquing Gran Teatre).

El capital de PIMESA ascendeix a la quantitat de 26.401.790,10 euros i les reserves a 25.763.273,16 euros

El patrimoni net de la Societat a 31 de desembre de 2020 (integrat pel capital, les reserves i el resultat de l’exercici), està previst que abast la xifra de 52.836.183,67 euros.