PAGAMENT AMB MÒBIL SERVICI ORA

Permet el pagament de la taxa municipal corresponent al “Servei públic de regulació d’estacionament de vehicles en la via pública amb limitació horària” d’Elx (d’ara en avant Servei ORA) mitjançant aplicacions informàtiques per a dispositius mòbils amb accés a Internet.

FUNCIONAMENT

Puc triar qualsevol APP per al pagament de la taxa?

Sí, totes les Apps habilitades realitzen el pagament de la taxa del Servei ORA de la mateixa forma, encara que pot haver-hi diferències en els imports cobrats per la prestació dels seus serveis.

Tinc problemes amb l'APP què he de fer?
Ha de posar-se en contacte amb l’empresa titular de l’aplicació. En cas d’errors reiterats no atesos, podrà comunicar-ho mitjançant correu electrònic a incidencias_ora@pimesa.es explicant el cas.

APLICACIONS AUTORITZADES

Nom d’Empresa Nom aplicació Enllaç APP
EASYPARK SPAIN, S.L.U. EASYPARK logotipo Easypark
PRESTO-PARKING, S.L. PRESTO-PARKING logotipo Easypark
ELPARKING INTERNET, S.L.U. ELPARKING logotipo Easypark
ORBINTIA, S.L. MOVILTIK logotipo Easypark