LIQUIDACIONS

D’acord amb el que s’estableix en els Documents de Formalització dels Encàrrecs i en les Normes dels Encàrrecs de Gestió, PIMESA presenta cada any a l’Ajuntament d’Elx la liquidació definitiva dels costos, despeses, ingressos, taxes i preus públics recaptats, previ acord del Consell d’Administració de la Societat.

(Informació actualitzada el dia 17 d’abril de 2024)