HABITATGES COHOUSING

COHOUSING: SOLUCIONS INNOVADORES EN MATÈRIA D’HABITATGE

PIMESA construirà i comercialitzarà, en règim de venda i lloguer amb opció de compra, un edifici de nova construcció situat en el barri de Travalón basat en el concepte de “habitatge colaboratiu-cohousing”.

El cohousing és un tipus de comunitat cohesionada per la seua forma de entendre la relació entre vida privada i vida comuna. Està formada per persones que adquireixen o lloguen habitatges privats en els que existeix una dotació important de serveis comuns autogestionats pels propis residents segon les seues necessitats.

Té el seu origen als països escandinaus, on compta amb una tradició de més de tres dècades, demostrant-se com una solució habitacional molt satisfactòria per a persones sènior que volen viure independentment en les seues pròpies cases però compartint tanmateix vivències, serveis, dotacions i aficions entre iguals o amb persones d’altres edats en el conjunt arquitectònic.

CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE EDIFICATORI

En l’edifici, el primer del seu gènere en la Comunitat Valenciana, resultaran uns 70 habitatges en diferents escales, destinades fonamentalment als col•lectius sènior, intergeneracional i de famílies i sènior.

El projecte edificatori es troba actualment en fase de redacció. L’equip multidisciplinari contractat està dissenyant una arquitectura orientada a la socialització dels futurs residents, ecoeficient, amb especial sensibilitat cap a les persones majors i la salut, prevalent a més zones i serveis comuns al servei de les persones amb un marcat caràcter sociocultural.

COMERCIALITZACIÓ

La comercialització i reserva dels espais s’iniciarà en 2021, sobre pla, una vegada iniciades les obres d’edificació.

966 610 057

vivienda@pimesa.es

Remet la sol•licitud per email:
– Signant-la electrònicament
– Signant-la manualment