Elx Campus Tecnològic es conceptua com un pol tecnològic, situat a Elx Parc empresarial i promogut per l’Ajuntament d’Elx a través de PIMESA, per a l’establiment d’empreses de clar caràcter innovador i centre de referència de l’economia de la nova era; un lloc d’alta qualitat per a la instal·lació de PIMES i grans empreses tecnològiques, innovadores i respectuoses amb el medi ambient, dedicades a la producció de serveis avançats i la I+D+i.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

ECT.OE1 Crear, promocionar i comercialitzar un espai d’excel·lència per a la localització i desenvolupament d’activitats econòmiques estratègiques que es puga convertir en un atractiu pol d’innovació.
ECT.OE2 Impulsar el creixement econòmic d’Elx a través del suport a la creació i desenvolupament d’empreses innovadores i de base tecnològica.
ECT.OE3 Promocionar l’emprenedoria, la creativitat i la innovació com a instruments de millora de les activitats econòmiques, especialment afavorint el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses.
ECT.OE4 Fomentar les oportunitats per a la creació d’ocupació qualificada i de qualitat en el municipi il·licità.
ECT.OE5 Donar suport al procés de transformació i modernització del model econòmic il·licità cap a un més sostenible, ecoinnovador, creatiu i digital.
ECT.OE6 Potenciar l’ecosistema innovador d’Elx millorant la seua connectivitat interna i la seua interrelació externa amb els sectors econòmics estratègics.
ECT.OE7 Col·laborar en la transformació tecnològica i digital i en la transició ecològica del sector empresarial, reforçant la seua sostenibilitat, productivitat, connectivitat i competitivitat.
ECT.OE8 Promoure la Ciència i la I+D+I com a element clau d’un creixement sostenible en termes ambientals, socials i econòmics.
ECT.OE9 Aproximar l’àmbit universitari i l’empresarial, utilitzant fórmules de col·laboració amb una determinant orientació formativa, científica i investigadora aplicada al desenvolupament econòmic i social.
ECT.OE10 Generar noves oportunitats de desenvolupament per a retindre i promocionar el talent, especialment per a les persones més joves.

POLO DE INNOVACIÓN

Elx Campus Tecnològic serà un nou “pol” per a l’establiment d’empreses innovadores i de base tecnològica i per a donar suport al procés de transformació digital del model econòmic il·licità, convertint-se en un centre de referència de l’economia de la nova era.

S’estable un espai empresarial recolzat en els pilars de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica; i, en els valors de l’emprenedoria, la creativitat i la innovació. Un instrument per a afavorir el creixement econòmic a partir de la creació d’empreses i l’ocupació de qualitat.

És un enclavament amb capacitat de captar empreses i inversions intensives en coneixement i d’atraure persones amb mentalitat emprenedora i talent qualificat, a partir d’unes instal·lacions, activitats i serveis d’alt valor afegit de caràcter científic, tecnològic, educatiu, institucional, social i empresarial.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

L’àmbit d’Elx Campus Tecnològic comprén les pomes 74, 75, 77 i 78 d’Elx Parc Empresarial, cadascuna de les quals inclou diverses parcel·les edificables per a ús terciari i zones verdes públiques. Les referides pomes estan separades entre si per dos viaris de diferent secció que creuen l’actuació de nord a sud i d’est a oest, les calles Cercle Obrer Il·licità i Antonio José Cabanilles.

Els edificis es configuren perimetralment al voltant d’una gran plaça pública qualificada com a zona verda pel Pla General d’Elx, que es troba totalment urbanitzada, estant previst potenciar el seu enjardinament, equipaments i posada en valor.

Comprén una superfície total de 93.000 metres quadrats, albergant 53.000 metres quadrats de zones verdes. Els espais privatius que es comercialitzen totalitzen més de 43.000 metres quadrats de sostre, amb 802 places públiques per a cotxes, sobre rasant, en el perímetre i interior d’Elx Campus Tecnològic i 440 places públiques per a cotxes, sobre rasant, en pàrquings limítrofs de l’actuació.

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 77b.1

És un edifici aïllat de locals per a oficines o ús comercial en planta baixa i en cadascuna de les quatre plantes altes de l’edifici. Tots els espais previstos són compartimentables segons les necessitats, de manera que en la planta baixa és possible obtindre un màxim de 4 locals/oficina, i 6 locals/oficina com a màxim en cadascuna de les plantes altes de l’edifici.

L’edifici es completa amb dos soterranis amb 34 places d’aparcament, executats en mitges plantes decaladas a meitat d’altura, la qual cosa genera un total de 4 nivells baix rasant. L’accés dels vehicles a les plantes de soterrani per a aparcament se situa en la façana sud-est de l’edifici, a través del viari ja executat com a accés interior de la poma.

L’envolupant de làmines horitzontals fixes que, a manera de gelosia, actua com a para-sol i evita l’enlluernament a l’interior de les oficines. Es tracta d’elements continus la densitat en façana dels quals varia en funció de les necessitats interiors.

ALIANCES ESTRATÈGIQUES

PIMESA ha posat en marxa una activa “Política d’Aliances” amb diferents actors, nacionals i internacionals, públics i privats, que col·laboraran en l’optimització del producte; l’impuls de la transferència del coneixement; la comunicació, difusió i promoció del projecte o l’ampliació de les xarxes comercials.

En aquest context, fins al moment s’han formalitzat dos Protocols de Col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández d’Elx i amb el Districte Digital de la Comunitat Valenciana.

GALERIA FOTOGRÀFICA