Amb l’objectiu de dinamitzar l’economia local, en el marc d’una política de suport a les persones arrendatàries, a la ciutadania i al sector empresarial, i per a comercialitzar els seus productes i serveis en condicions favorables, el Consell d’Administració de PIMESA ha acordat:

  • Congelar els preus de venda i d’opció de compra de tots els productes immobiliaris.
  • Actualitzar les tarifes de lloguer, així com la renda dels contractes d’arrendament en vigor, a la variació anual de l’IPC, amb el límit màxim del 3%.
  • Mantindre les tarifes generals de lloguer de places de garatge aprovades en 2023 per a nous clients, eliminant alguna de les promocions d’anys anteriors.

Per a més informació sobre les ofertes comercials existents, les persones interessades poden contactar amb el Departament Comercial de PIMESA, al telèfon 966614612 o al correu electrònic comercial@pimesa.es