El Consell d’Administració de PIMESA, amb data 30 d’octubre de 2023, ha acordat aprovar el Programa Anual d’Actuació, Inversió i Finançament de la Societat per a l’any 2024.

La inversió total prevista per a 2024 és de 12,2 milions d’euros, sent les actuacions principals la continuació de la renovació urbana del Barri Sant Antón, l’inici de les obres de rehabilitació edificatòria del Barri Porfirio Pascual, l’inici de la construcció d’un edifici de lloguer assequible en el Barri de Travalón i l’ampliació del Sistema Públic de lloguer de bicicletes Bicielx.

La principal inversió de la Societat, per un import total de 5 milions d’euros, es materialitzarà en el projecte de renovació i regeneració urbana del Barri Sant Antón, destacant 1,8 milions d’euros en la compra d’habitatges inicials que atorgarà a PIMESA drets d’aprofitament urbanístic per al desenvolupament de següents fases de l’àrea, 1,5 milions d’euros per a la demolició dels quatre blocs inicials afectats en la primera fase, 1,4 milions d’euros per a la finalització de l’execució del quart edifici de 54 habitatges de la segona fase, i 0,3 milions d’euros en l’inici de la construcció del cinqué edifici, en el qual resultaran uns 45 nous habitatges.

En 2024 es preveu així mateix que s’inicie l’execució de les obres per a la rehabilitació dels edificis del Barri Porfirio Pascual, amb una inversió prevista en l’exercici de 1,9 milions d’euros, així com el començament de les obres de construcció d’un edifici de lloguer assequible en el Sector E-5 (Barri Travalón), amb una inversió estimada de 1,6 milions d’euros.

Destaca així mateix una inversió pròxima als 0,2 milions d’euros en la redacció de la documentació urbanística necessària per a la Programació i Reparcel·lació de l’Actuació Integrada de l’ampliació d’Elx Parc Empresarial. S’estima que al tancament de l’exercici 2024 l’Ajuntament haurà aprovat el Programa de l’Actuació Integrada i el Projecte de Reparcel·lació presentats, i adjudicat a PIMESA la condició d’agent urbanitzador.

La resta d’inversions previstes en l’àrea immobiliària es distribueixen en diversos projectes: en el condicionament de locals comercials de propietat municipal aportats per PIMESA en 2023, en la divisió i l’acabat superficial de locals i oficines a Elx Campus Tecnològic, en l’inici de les obres de construcció dels Centres Socioculturals de Torrellano i l’Altet, o en la millora dels accessos i climatització del Mercat Central.

En l’àrea de mobilitat urbana destaca la inversió en l’ampliació del Servei Bicielx per una quantia de 1,7 milions d’euros, a través de dos encàrrecs realitzats per l’Ajuntament a la Societat, de 4 noves estacions finançades amb càrrec al pressupost municipal i d’altres 55 estacions finançades amb fons europeus.

Per part seua , les restants inversions previstes en aquesta àrea ascendeixen a 0,7 milions d’euros que es dedicaran principalment a la compra de tres vehicles grua per a la retirada de vehicles en la via pública, a la substitució a la coberta de fibrociment en l’Estació d’Autobusos, a la redacció del projecte per a la construcció d’un nou Depòsit Municipal per al servei de retirada de vehicles en la via pública de vehicles, a la instal·lació d’un circuit tancat de càmeres de televisió en l’actual Depòsit Municipal i a la instal·lació d’una nova planta fotovoltaica per a autoconsum en l’Estació de Servei.

Finalment, PIMESA invertirà en elements varis de la seua estructura, destacant la renovació de la xarxa corporativa i de ciberseguretat.

La xifra de negocis per a 2024 s’estima en 18,1 milions d’euros, incrementant-se en un 135% respecte a la prevista per a 2023, destacant-se la venda de l’edifici de 54 habitatges en el Barri Sant Antón, la demolició dels quatre blocs afectats en la primera fase, l’execució i gestió de la rehabilitació dels 18 edificis del Barri Porfirio Pascual, l’ampliació de Bicielx, la venda de carburants de l’Estació d’Autobusos, els arrendaments de la Societat i la gestió dels serveis municipals que realitza PIMESA: ORA, Grua, Bicielx, ElcheTaxi.

El patrimoni net de la Societat a 31 de desembre de 2024, compost pel capital, les reserves i el resultat de l’exercici, ascendirà a 52,4 milions d’euros.