Tenint en compte que PIMESA pot ser perceptora d’ajudes finançades amb recursos provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, com a agent de la rehabilitació de l’Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP) Barri Porfirio Pascual, ha de disposar d’un Pla de Mesures Antifrau amb una sèrie de mesures estructurades seguint les fases del “cicle antifrau”: prevenció, detecció, correcció i persecució.

Així, el Consell d’Administració va aprovar el Pla de Mesures Antifrau, que conté una nova “Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI)” a emplenar per tot el personal de PIMESA que intervinga en els diferents processos de licitació que es tramiten pels òrgans de contractació de la Societat.

Les mesures de prevenció incloses en el Pla de Mesures Antifrau van des del desenvolupament d’una cultura ètica, basada en el foment de valors com la integritat, objectivitat, rendició de comptes i honradesa, fins a l’establiment d’un codi de conducta que inclou el conflicte d’interés, la regulació dels obsequis, el deure de confidencialitat i els canals de denúncia. Sempre tenint en compte el valor de la formació que permeta la transferència de coneixement i amb la implicació de les autoritats de l’organització, a través d’una manifestació d’un compromís ferm contra el frau.

El Pla de Mesures Antifrau de PIMESA inclou a més una Declaració Institucional sobre Política d’Integritat i Antifrau que mostra el compromís ferm institucional de tolerància zero enfront del frau i de desenvolupar un plantejament proactiu i eficaç en la presa de decisions per a gestionar el risc, que va ser aprovada pel Consell d’Administració.

Declaració Institucional sobre Política d’Integritat i Antifrau