En la seua última reunió, el Consell d’Administració de PIMESA va aprovar l’adjudicació de contractes per a la prestació de serveis d’intermediació dels immobles gestionats per PIMESA, segons el que es disposa en els nous Plecs de condicions redactats, a les següents agències immobiliàries col·laboradores:

  • INMOBILIARIA MEROÑO
  • MARHOUSE INTERNATIONAL
  • MAR REAL ESTATE
  • EQUILIBRA PROPERTY & INVESTMENTS