La regidora d’Urbanisme i vicepresidenta de PIMESA, Ana Arabid, ha anunciat que el Consell d’Administració de la societat, amb data 9 de juliol de 2021, ha aprovat la Convocatòria Pública i el Plec de condicions de comercialització en règim de lloguer amb opció de compra, mitjançant concurs, dels locals i oficines de l’Edifici 77a.1 d’Elx Campus Tecnològic.

Les obres de construcció de l’Edifici 77a.1 d’Elx Campus Tecnològic tenen prevista la seua finalització en el tercer trimestre de 2021, trobant-se segons l’última certificació aprovada corresponent al mes de maig a un 92% d’execució.

La vicepresidenta de PIMESA, Ana Arabid, ha explicat que “es posen en lloguer 4.886 metres quadrats construïts de locals en planta baixa i oficines en altura, i a més es comercialitzen dos soterranis d’aparcament”

La configuració final dels locals i oficines de l’edifici és altament flexible i modulable, per a donar respostes a les necessitats concretes de tot tipus d’empreses innovadores i tecnològiques de qualsevol grandària i necessitats, podent-se agrupar diverses unitats en mòduls compresos en els següents rangs:

  • Locals en planta baixa: entre 65,05 m2 i 1.419,20 m2 construïts.
  • Oficines en primera i segona planta: entre 88,70 m2 i 1.733,40 m2 construïts.

El termini de duració de cada contracte s’establirà en CINC o DEU ANYS, constituint-se a favor de la part arrendatària un dret real d’opció de compra.

A més, ja que els locals i oficines s’entreguen en “brut”, sense acabats, el pagament de la renda mensual tindrà una manca amb la finalitat que la part arrendatària puga adequar l’immoble a les necessitats de la seua activitat entre DOS I SIS MESOS, en funció de la superfície arrendada.

Les rendes arrendatícies es fixen, en funció de la tipologia dels immobles, del nombre de metres quadrats arrendats o places de garatge arrendades i de la duració dels terminis contractuals, oscil·lant entre 4,50 i 6,25 euros per metre quadrat al mes.

Ana Arabid ha explicat que “l’objectiu és diversificar les opcions de les empreses que puguen estar interessades, incloent la fórmula més flexible com és el lloguer amb opció a compra”