El Gerent de PIMESA, Antonio Martínez, va ser convidat a la reunió del Consell de Majors de l’Ajuntament d’Elx celebrada el dia 26 de maig en el Centre de Congressos d’Elx, on va presentar el projecte municipal de “Habitatges Sociables” que gestionarà PIMESA en col·laboració amb la Regidoria de Polítiques de Majors.

El projecte municipal de “Habitatges Sociables” està basat en el model de convivència col·laborativa pel qual els seus residents gaudeixen d’un habitatge propi (privacitat) i comparteixen una sèrie d’espais comuns destinats a la relació entre les persones, promovent els valors personals de convivència i comunitat (sociabilitat): Col·laboració, Cooperació, Coparticipació, Comunicació i Connectivitat.

Aquest projecte és a més una de les línies de treball del Pla estratègic de la ciutat ELX2030 pel qual es promou a Elx el desenvolupament sostenible, el benestar social, el creixement econòmic, la prosperitat urbana i la qualitat de vida. “La visió de futur d’Elx és ser un municipi sostenible, ecoinnovador, creatiu i digital”.