El Consell d’Administració ha aprovat un nou Plec de condicions de comercialització que inclou els productes immobiliaris que gestiona la Societat: parcel·les, locals comercials, oficines, habitatges i places de garatge, amb l’objectiu d’ampliar els principis generals de publicitat, transparència, lliure concurrència i objectivitat per a les persones interessades a concórrer als productes immobiliaris de la Societat i tractant d’unificar, simplificar, regular i normalitzar els processos de comercialització.

El nou Plec incorpora a més tres locals comercials en el Barri de Sant Antón, que s’ofereixen en règim de venda i de lloguer amb opció de compra per a dinamitzar l’activitat comercial i de proximitat en aquesta nova àrea urbana renovada, així com un local comercial i plaça de garatge en el Centre de negocis “Bulevard Parc”.